Bryły

Uczniowie klas: 6 a, 6b, 6c, 6d , pracujący pod kierunkiem p. Mirosławy Bujko, na zakończenie działu „Bryły” z geometrii przestrzennej  wykonali modele graniastosłupów prostych o różnych podstawach. Oto efekty pracy losowo wybranych uczniów.