Informacja dla skarbników klasowych rad rodziców

Skarbnicy klasowej rady rodziców proszeni są o dostarczenie list zawierających wykaz wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.

Listy należy dostarczyć możliwie jak najszybciej do pani Danuty Matkowskiej do Banku Spółdzielczego w Krzyżu Wlkp.