KOMUNIKAT

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

·        dla klas 1-8 SP i 1-2 LO -  8, 9, 10, 12 czerwca 2020 r.

·        dla klas 1-7 SP i 1-2 LO – 16, 17, 18 czerwca 2020 r.

Uczniowie, którzy chcą poprawić oceny lub wyrównać zaległości mogą umawiać się z nauczycielem przedmiotu na konsultacje, w budynku przy ul. Wojska Polskiego 31 lub online.

===============================

4 czerwca 1989 – data ważna dla każdego Polaka i obywatela Europy

  

4 czerwca 1989 roku odbyła się pierwsza tura wyborów kontraktowych do Sejmu i Senatu. Zasady częściowo wolnych wyborów zostały uzgodnione w kwietniu przy Okrągłym Stole, dlatego Sejm, który w nich wybrano nazywa się sejmem kontraktowym.

W wyborach do Sejmu 65% z 460 mandatów czyli 299 było zarezerwowanych dla koalicji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i jej partii „satelickich”. Pozostałe 161 miejsc w Sejmie zostało przeznaczonych dla kandydatów bezpartyjnych, w tym dla kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Do Senatu wybierano 100 senatorów w 49 okręgach wyborczych. Wybory były w pełni wolne.

Tak więc walka toczyła się o Senat i 161 mandatów poselskich.

Termin dwóch tur wyborów wyznaczono na niedziele 4 i 18 czerwca 1989 roku.

 

Już od 28 kwietnia nadawana była audycja radiowa „Solidarności”, a 8 maja ukazał się pierwszy numer „Gazety Wyborczej”, która stała się organem prasowym Komitetu Obywatelskiego,  a jej redaktorem naczelnym został Adam Michnik.

 

Na ulicach polskich miast i wsi pojawiły się plakaty wyborcze. Polacy z nadzieją oczekiwali zmian. Każdy plakat wyborczy musiał być zaakceptowany przez cenzurę. Najpopularniejsze przedstawiały „Drużynę Lecha”, czyli kandydatów „Solidarności” ściskających dłoń Lecha Wałęsy. Furorę zrobił też plakat z Garym Cooperem z filmu „W samo południe”.

       

                      

Wybory zakończyły się niespodziewanym, miażdżącym zwycięstwem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, który zdobył prawie wszystko co było do zdobycia: 161 mandatów do Sejmu przeznaczonych dla kandydatów bezpartyjnych i 99 mandatów w pełni wolnych wyborach do Senatu.

Otworzyło to drogę do powstania po kilku miesiącach koalicyjnego rządu solidarnościowej opozycji i PZPR. Jego szefem i pierwszym od wojny niekomunistycznym premierem został przedstawiciel „Solidarności” Tadeusz Mazowiecki.

 

Wybory czerwcowe i powołanie w ich konsekwencji pierwszego po II wojnie światowej suwerennego rządu w Polsce również na arenie międzynarodowej są uznawane za sygnał dla innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej, a także za kluczowe wydarzenie dla przebiegu Jesieni Ludów czyli upadku komunizmu.

 

 

 

Dzień Dziecka

Konsultacje dla uczniów

 •  

  Informujemy, że od 01.06.2020r. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących będą mieli możliwość konsultacji z wszystkich przedmiotów z nauczycielami  na terenie szkoły. Odbywać się one będą według procedur bezpieczeństwa i za zgodą rodziców/opiekunów.

   

  Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i są skierowane do tych, którzy już chcieliby otrzymać wsparcie nauczyciela w rozwiązaniu problemów edukacyjnych, poprawić oceny. Konsultacje odbywać się będą w trzech budynkach: w Kuźnicy Żelichowskiej, w Krzyżu Wlkp. w budynku przy ulicy Sienkiewicza i Wojska Polskiego.

   

  Zasady organizacyjne:

  • konsultacje na terenie szkoły odbywać się będą według harmonogramu,
  • jeżeli ilość chętnych przekroczy dopuszczalną przepisami normę harmonogram może zostać zmieniony,
  • na konsultacje uczniowie zgłaszają się drogą elektroniczną u nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy, 
  • uczniowie biorący udział w konsultacjach muszą posiadać zgodę rodziców na udział   w nich i  przychodzą z nią do szkoły,
  • uczniowie dojeżdżający lub w stanie chorobowym albo innymi trudnościami  mogą zgłosić wychowawcy, nauczycielowi potrzebę konsultacji indywidualnej online,
  • uczniowie przychodzą punktualnie do szkoły na wyznaczoną godzinę zabezpieczeni  w środki ochrony osobistej,
  • uczniowie na konsultacje w budynku przy ulicy Sienkiewicza wchodzą do szkoły od strony liceum, w pozostałych budynkach wejściem głównym,
  • w trakcie pobytu w szkole obowiązują procedury, z którymi uczniowie i nauczyciele zostaną zapoznani za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
  • uczniowie liceum zgłaszają chęć udziału w konsultacjach nauczycielowi przedmiotu i z nim ustalają termin i miejsce spotkania.
  • wszyscy nauczyciele przebywają w szkole, w salach i godzinach ustalonych w harmonogramie.

   

  Pamiętaj:

  ·         przychodzimy na konsultacje zdrowi, bez jakichkolwiek objawów choroby,

  ·         przemieszczamy się w szkole wyznaczonymi trasami,

  ·         zachowujemy bezpieczną odległość od siebie (1,5 m),

  ·         korzystamy wyłącznie ze swoich przyborów,

  ·         jesteśmy zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej,

  ·         stosujemy środki dezynfekcyjne w szkole według ustalonych zasad.

 • Uczniowie klas 1p LO, 1g LO, 2 LO umawiają się w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia

 • Terminy konsultacji - VI-VIII

 • Terminy konsultacji - IV-V

 • Zgoda na udział w konsultacjach - klasy IV-VIII

 • Zgoda na udział w zajęciach  - klasy I-III

 • Zgoda na udział w rewalidacji

 • Oświadczenie o udziale w konsultacjach - uczniowie pełnoletni (LO)

---------------------------------------------------------------------------

Terminy rekrutacji

Konsultacje dla uczniów klasy VIII

Informujemy, że od 25.05.2020r. uczniowie klasy VIII będą mieli możliwość konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych z nauczycielami  w formie videokonferencji oraz indywidualnie na terenie szkoły. Odbywać się one będą według procedur bezpieczeństwa i za zgodą rodziców/opiekunów.

 

„Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.” (Ministerstwo Edukacji Narodowej).

 

Zasady organizacyjne:

 • we wtorki i środy odbywać się będą  konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych  w formie videokonferencji, w oddziałach klasowych,
 • zajęcia w formie videokonferencji odbywać się będą według ustalonego planu, uczniom udostępniony zostanie link do spotkania,
 • ponadto, uczniowie mogą w formie elektronicznej zgłosić u nauczyciela konkretnego przedmiotu potrzebę konsultacji  w szkole oraz ustalić  z nim termin i salę spotkania,
 • konsultacje w szkole odbywać się będą indywidualnie lub w małych grupach w czwartki i piątki,
 • celem konsultacji na terenie szkoły jest przede wszystkim wyjaśnienie trudnych kwestii i usystematyzowanie materiału.
 • nauczyciel zgłasza wicedyrektorowi szkoły termin, czas oraz nr sali, w której odbędzie się spotkanie ,
 • uczniowie potwierdzają dzień wcześniej u nauczyciela gotowość do udziału                  w konsultacjach na terenie szkoły i posiadają zgodę rodziców na udział w nich, z którą przychodzą do szkoły,
 • uczniowie dojeżdżający, w stanie chorobowym oraz z innymi trudnościami  mogą zgłosić wychowawcy, nauczycielowi potrzebę konsultacji indywidualnej online,
 • uczniowie przychodzą punktualnie do szkoły na wyznaczoną godzinę zabezpieczeni  w środki ochrony osobistej,
 • uczniowie na konsultacje indywidualne wchodzą do szkoły od strony liceum,
 • w trakcie konsultacji obowiązują zasady bezpieczeństwa epidemicznego, jak na egzaminach zewnętrznych, z którymi należy się  zapoznać za pośrednictwem strony internetowej szkoły.

 

PAMIĘTAJMY!!!!

 

·         przychodzimy na konsultacje zdrowi, bez jakichkolwiek objawów choroby,

·         przemieszczamy się w szkole wyznaczonymi trasami,

·         zachowujemy bezpieczną odległość od siebie (1,5 m),

·         korzystamy wyłącznie ze swoich przyborów,

·         jesteśmy zaopatrzeni w środki ochrony osobistej,

·         stosujemy środki dezynfekcyjne w szkole według ustalonych zasad.

 

 

Uwaga, uwaga, ogłoszenie wyników konkursu ortograficznego!

 

W konkursie wzięło udział 75 uczniów z klas 5-8. Wszystkim uczestnikom gratulujemy! Cieszy nas to, że wykazaliście chęć sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie ortografii. Tytuł „Mistrz Ortografii” i  cząstkową ocenę celującą otrzymują:

 Jagiełło Maksymilian, Jagiełło Laura,  Surdel Nikola , Stocka Alicja, Kubiś Wiktoria, Graczyk Malina, Jaworska Julia, Duniecki Bartosz, Pyrz Magdalena, Wierzbicka Emila, Korycińska Zuzanna,  Nagórska Julia,  Kwapis Zofia, Ganja Maria, Matkowska Magdalena, Krajewski Wojciech, Banachowicz Maria, Matkowski Konrad, Matkowski Bartek, Kasior Malwina.

 Gratulujemy!

W tym konkursie nikt nie jest przegrany! Każdy uczestnik zostanie nagrodzony cząstkową oceną bardzo dobrą z języka polskiego.

Nauczyciele języka polskiego

Harmonogram rekrutacji - 2020/2021

HARMONOGRAM

==============================================================