UWAGA!!!

  

Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Dyrektor ZSO w Krzyżu Wlkp. informuje:

1.  Od 12 do 25 marca br. uczniowie  nie przychodzą do szkoły.

2. 12 i 13 marca br. dla uczniów szkoły podstawowej (we wszystkich budynkach) zapewniona zostanie opieka w świetlicach szkolnych. Prosimy korzystać z tej opieki tylko w uzasadnionych przypadkach.

3. Dowozy szkolne na okres 12-25 marca zostają wstrzymane.

4. Zawiesza się działalność hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących do odwołania.

5. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny. Telefon kontaktowy do szkoły:

· 67 25 64 087 – ul. Sienkiewicza 1

· 67 25 64 035 – ul. Wojska Polskiego 31

· 607 590 711 - dyrektor

 6. Rodziców i uczniów informuję, że nauczyciele przygotują materiały do samodzielnej pracy uczniów w domu, które będą przekazywane drogą elektroniczną. Zachęcamy do korzystania również z materiałów umieszczonych na stronie OKE oraz MEN.

5.     

KOMUNIKAT

BURMISTRZA KRZYŻA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 11 marca 2020 roku

 

W ślad za komunikatem Premiera Rządu oraz Ministra Edukacji Narodowej, z dniem jutrzejszym (czwartek 12 marca)  zawieszam zajęcia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę (żłobek, przedszkola i szkoły).

 

Równocześnie apeluję do rodziców, aby z uwagą obserwowali zdrowie swoich dzieci i - w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów (np. nieżyty górnych dróg oddechowych) - natychmiast zasięgali porady lekarskiej lub zgłosili ten fakt do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

W związku z działaniami związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS CoV-2, apeluję do mieszkańców Gminy Krzyż Wielkopolski o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny oraz ograniczenie do minimum uczestnictwa we wszelkich wydarzeniach.

 

Informuję, iż podjąłem decyzje o czasowym odwołaniu następujących wydarzeń, mających odbyć się w naszej gminie:

-        koncert Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej z dnia 27 marca,

-        konkurs recytatorski „Bractwo Brzechwy, Tuwima i innych autorów dziecięcych” z dnia 31 marca,

-        podsumowanie Roku Sportowego 2019 z dnia 3 kwietnia,

-        zajęć w ramach Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,

-        zajęć w ramach świetlicy środowiskowej,

ponadto

-        odwołane zostały zebrania Rodzinnych Ogrodów Działkowych Bratek i Kolejarz,

-        zamknięta do odwołania została hala sportowa przy ul. Sienkiewicza.

 

Apeluję do organizatorów nadchodzących wydarzeń o rozważenie zasadności ich organizowania w okolicznościach stwarzających ryzyko zarażenia chorobą zakaźną, zagrażającą zdrowiu lub życiu uczestników.

 

W ślad za komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego apeluję do seniorów o ograniczenie przebywania w miejscach publicznych, natomiast bliskich osób starszych proszę o pomoc w ich codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

 

Informacje i komunikaty o aktualnej sytuacji można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego: www.gis.gov.pl/koronawirus lub skorzystać z bezpłatnej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia pod nr 800 190 590.

W celu uzyskania pomocy można również skontaktować się z najbliższą placówką Powiatowej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wykaz placówek jest dostępny na stronie https://gis.gov.pl/mapa/.

                W chwili umieszczania tego komunikatu na obszarze powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego nie stwierdzono potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem.