"Tradycyjny sad" - ogólnopolski projekt edukacyjny

"Tradycyjny sad”- to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, którego głównym celem jest promocja wiedzy na temat  starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Udział w projekcie to szansa na ocalenie przed zapomnieniem starych odmian i tym samym zachowanie różnorodności biologicznej Polski.

 

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim postanowili już po raz drugi wziąć udział w tym projekcie. Głównym zadaniem grupy będzie założenie na terenie boiska szkolnego bio sadu z tradycyjnymi odmianami śliw oraz pielęgnacja drzew z wykorzystaniem wyłącznie naturalnych sposobów i środków ochrony roślin.

Tegoroczna grupa projektowa nosi nazwę „Poddani Królowej Wiktorii”. Nazwa grupy odwołuje się do gatunku śliwy, która zostanie posadzona w bio sadzie – Królowa Wiktoria. Na grupę projektową składa się 8 uczniów z klasy 7a Szkoły Podstawowej, których działania koordynować będzie opiekun grupy - p. Katarzyna Brzezińska. Każdy uczestnik projektu ma przydzielone zadanie, nad którym sprawuje pieczę:

Agata Michalak - odpowiedzialna jest za pisanie raportów po każdym zrealizowanym zadaniu,

Oliwia Łukaszewicz i Konrad Masłowski - zajmują się oprawą graficzną projektu, tworzą niezbędne rysunki oraz dbają o estetyczne prowadzenie księgi sadu

Marta Wiśniewska -  zadaniem Marty jest koordynowanie działań związanych z pielęgnacją posadzonych drzew, a także gromadzenie niezbędnych  informacji na temat starych odmian śliw

Nikola Marcinkowska  -  odpowiedzialna jest za promocję projektu w środowisku szkolnym oraz lokalnym

Antonina Pietrucik - to  projektowy fotograf, będzie uwieczniać działania grupy na zdjęciach

Magdalena Lala i Kornelia Nowak – odpowiedzialne są za przygotowanie materiałów promujących projekt tj. ulotek, plakatów, prezentacji multimedialnych

Zadaniami, które zostały już zrealizowane przez grupę projektową były: utworzenie nazwy zespołu, przeprowadzenie przez opiekuna grupy zajęć na temat dawnych odmian drzew owocowych, konsultacje z doświadczonym sadownikiem, wybór terenu pod sad, stworzenie planu sadu oraz przygotowanie kosztorysu. Za każde wykonane zadanie zostaną nam przyznane punkty, a uzbieranie odpowiedniej ilości punktów zagwarantuje nam otrzymanie grantu na zakup sadzonek drzewek i realizację dalszych zadań. Mamy nadzieję, że uda nam się z powodzeniem zakończyć pierwszy etap konkursu, ponieważ udział w projekcie „Tradycyjny sad” daje nam dużo satysfakcji oraz poczucia, że robimy coś pożytecznego dla siebie i otaczającej nas przyrody.

 Agata Michalak