Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie po raz drugi!!!

27 listopada 2019 r. w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się gala wręczenia krajowego certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie. Uczestników gali powitała pełniąca obowiązki Dyrektora Ośrodka Marzenna Habib. Następnie głos zajęli zaproszeni goście, a wśród nich  Iwona Michałek - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, prof. Barbara Woynarowska - przewodnicząca Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie oraz Valentina Todorovska-Sokołowska - krajowy koordynator programu Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie.

Przyznanie certyfikatu jest formalnym uznaniem dla wysiłków całej społeczności szkolnej realizującej długofalowe i systemowe działania w zakresie promocji zdrowia. Jest jednocześnie potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy. Krajowe certyfikaty Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie wręczyły laureatom wiceminister Iwona Michałek i prof. Barbara Woynarowska. To zaszczytne wyróżnienie otrzymały 22 przedszkola i 32 szkoły z 13 województw, wśród nich Szkoła Podstawowa w Krzyżu Wielkopolskim. 

Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia
Joanna Musiał