Innowacja pedagogiczna „Raz, dwa, trzy, o Ziemię dbam ja i Ty”

 Adresatami innowacji są uczniowie klasy 1a i 1c. Czas realizacji obejmuje okres ośmiu miesięcy od 01.10.2019 r. do 31.05.2020 r. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w czasie zajęć edukacyjnych. Innowacja obejmuje zagadnienia związane z ekologią. Zajęcia praktyczne będą przeplatały się z zajęciami teoretycznymi. Dzieci spotkają się z funkcjonariuszem straży pożarnej oraz ze specjalistami służby leśnej. Dowiedzą się,  co to jest ekologia, jak dokarmiać zwierzęta i ptaki zimą oraz  poznają chronione gatunki roślin i zwierząt w najbliższym otoczeniu. Ponadto zrozumieją jak ważne jest czyste powietrze dla naszego zdrowia i od czego powstaje smog. Kolejnym etapem działań będzie uświadomienie uczniom roli wody w życiu człowieka. Zrozumieją potrzebę oszczędzania wody. Poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, dzieci za pomocą zmysłów wzroku, słuchu, zapachu, smaku i dotyku będą obcowały z naturalnym środowiskiem zakładając własne ogródki klasowe. Główne cele innowacji pedagogicznej to:

 - kształtowanie postaw proekologicznych i rozbudzanie szacunku do przyrody,

  - rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz świadomości ekologicznej,

  - uwrażliwianie na problemy środowiska przyrodniczego.

W październiku dzieci wzięły aktywny udział w uroczystości z okazji święta Dnia Drzewa. Recytowały wiersze, śpiewały piosenki, a także złożyły przysięgę Przyjaciela Przyrody. Po występach artystycznych dzieci nastąpiło symboliczne sadzenie krzewów ozdobnych, które otrzymały od Pani Dyrektor podczas uroczystego pasowania na pierwszoklasistów. Na pamiątkę obchodów Dnia Drzewa, każde dziecko otrzymało odznakę Przyjaciela Przyrody. W  listopadzie w klasie I a i I c zostały przeprowadzone zajęcia ekologiczne pt. „Co to jest ekologia?”. Jednym z celów tych zajęć było  stopniowe wprowadzenie  do szkolnego życia uczniów eko- nawyków: stosowanie bidonów zamiast plastikowych butelek, wdrażanie do picia wody kranowej lub filtrowanej, używanie chlebaków bądź woreczków materiałowych zamiast plastikowych oraz  właściwej segregacji śmieci.

21.11.2019 r. uczniowie wraz z wychowawczyniami udali się do Nadleśnictwa w Krzyżu Wlkp. na spotkanie ze specjalistami służby leśnej. Tematem zajęć było dokarmianie ptaków i innych zwierząt zimą. Dzieci aktywnie brały udział w pogadance oraz zajęciach praktycznych, na których wykonały karmniki z ptaszkami. Zajęcia były bardzo ciekawe i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Na koniec spotkania każde dziecko otrzymało przepiękne puzzle z rąk prowadzących zajęcia.

Ponadto każda klasa z pomocą rodziców wykonała piękne karmniki, które zostały umieszczone w pobliżu naszej szkoły, abyśmy mogli dokarmiać ptaki zimą. Zbliża się grudzień, a w związku z tym kolejne działania do realizacji. 

Ewelina Łapacz, Marzena Machowina