XXIII Sejm Dzieci i Młodzieży

W dniach 31 maja -1 czerwca 2017 roku uczestniczyliśmy w wyjeździe na XXIII Sejm Dzieci i Młodzieży. Zostaliśmy nagrodzeni za projekt dotyczący zmiany nazwy ulic Juliana Marchlewskiego, Karola Świerczewskiego i Walki Młodych w naszej miejscowości. Zaproponowaliśmy, aby jedna z nich nosiła imię Powstańców Wielkopolskich. Nagrodą był wyjazd na przełomie maja i czerwca oraz nominacja na posła XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Temat sesji brzmiał: „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej.”

Pierwszego dnia przyjechaliśmy do stolicy Polski i zwiedzaliśmy dzielnice z pozoru nieznane, takie jak: Stara czy Nowa Praga oraz Kamionek. Zobaczyliśmy tam zabytki i pomniki z czasów insurekcji kościuszkowskiej, II wojny światowej, Polski Ludowej, a nawet potopu szwedzkiego!

Drugiego dnia odbyły się obrady Sejmu. Przed ich rozpoczęciem w Sali Kolumnowej można było spotkać polityków różnych ugrupowań oraz pobrać gadżety danej partii. Posiedzenie trwało około 3 godzin.

Swoją obecnością uraczyli nas: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Marzena Machałek, Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Niestety zabrakło obecności Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów czy Ministra Edukacji Narodowej. W obradach uczestniczyli także prawdziwi marszałkowie Sejmu: Marek Kuchciński, Joachim Brudziński, Barbara Dolniak, Ryszard Terlecki i Stanisław Tyszka. Podczas sesji miały miejsce przemówienia zaproszonych gości, krótkie odczyty posłów SDiM oraz głosowanie nad uchwałą i poprawkami zgłoszonymi przez pozostałych uczestników.

Udział w obradach był naszym nowym doświadczeniem życiowym oraz możliwością poznania pracy polityków.

Aleksandra Oto i Dominik Olczyk

Link do projektu:

https://sdim.sejm.gov.pl/sdim_2017.nsf/details.xsp?documentId=E196A86B915B4630C12580F20061F5FC