Stypendium

Martyna Kuta, uczennica klasy II LO otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020.

Gratulujemy

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ślubowanie uczniów klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

Święto Niepodległości w naszej szkole

Wychowanie patriotyczne dzieci, to przede wszystkim rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych, to kształtowanie postawy emocjonalnego przywiązania do ojczystego kraju i poznanie jego najważniejszych symboli i tradycji.

"Dzisiaj wielka jest rocznica -

Jedenasty Listopada!

Tym, co zmarli za Ojczyznę
Hołd dziś cała Polska składa.

Im to bowiem zawdzięczamy
wolność, polską mowę w szkole,
to, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewolę.

Uroczyście biją dzwony,
w mieście flagi rozwinięto,
i me serce się raduje,
że obchodzę Polski święto.”

Słowami wiersza Ludwika Wiszniewskiego „11 LISTOPADA”, 8 listopada 2019 r. w naszej szkole rozpoczął się apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości dla kl. I - III.

Podczas krótkiej lekcji historii, którą przygotowali uczniowie klasa 2 c pod opieką p. Magdaleny Gapskiej, najmłodsi uczniowie usłyszeli o tym, czym  jest wolność, patriotyzm, Ojczyzna oraz kim był Józef Piłsudski.

Edukacja patriotyczna jest bardzo ważnym elementem codziennego życia szkolnego, a  wychowanie patriotyczne rozpoczyna się już w rodzinnym domu i towarzyszy dzieciom również w szkole i codziennym życiu.

 

ZDJĘCIA - więcej

--------------------------------------------------------------------------------------

Dni Języka Polskiego

Sprawozdanie z przebiegu Dni Języka Polskiego 2019/2020

W październiku 2019r. nauczyciele języka polskiego przy współpracy nauczycieli biblioteki zorganizowali Dni Języka Polskiego, których celem jest:

·         propagowanie troski o poprawność językową

·         wskazanie na bogactwo języka polskiego

·         umiejętność posługiwania się słownikami, encyklopediami

·         wzbudzenie zainteresowania literaturą piękną

Cały projekt realizowany był pod hasłem Obrazy Słowem Malowane.


W tych dniach na lekcjach języka polskiego odbyły się Gry i zabawy językiem polskim, a więc uczniowie rozwiązywali krzyżówki i zagadki związane z gramatyką, przysłowiami, związkami frazeologicznymi, wykazywali się też znajomością lektur itp. Za tę część odpowiedzialne były  mgr J. Bućkowska i mgr K. Strączkowska. Natomiast mgr A.Bogdziewicz i mgr R. Palczewska przygotowały Ortograficzne potyczki, w czasie których uczniowie w formie zabawy poznawali i rozszerzali znajomość polskiej ortografii.

Nauczyciele biblioteki przygotowali konkursy słownikowe dla klas 4 – 8, w niektórych oddziałach przeprowadzili lekcje biblioteczne.

Zwieńczeniem projektu był konkurs recytatorski przygotowany przez mgr E. Kowal i mgr E.Pachulską. Laureaci zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i ocenami z języka polskiego, a uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca w swoich kategoriach reprezentowali szkołę w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Kocham Poezję, gdzie dwie nasze uczennice odniosły sukces.

Podsumowaniem Dni Języka Polskiego będzie konkurs: Klasowy Mistrz Języka Polskiego, przygotowany przez mgr J. Jaworską i mgr I. Kołacińską.

Mamy nadzieję, że dzięki takim projektom uczniowie lepiej poznają i pokochają język ojczysty.

Kinga Strączkowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Szkoła do hymnu"

 

W ramach akcji „Szkoła do hymnu” w piątek - 8 listopada 2019r. o godzinie 11.11 uczniowie naszej szkoły wraz z dziećmi z dwóch krzyskich przedszkoli, odśpiewali  cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.  W akcji wzięli również udział goście: Burmistrz Miasta i Gminy Krzyż Wlkp.  - Rafał Sroka, Zastępca Burmistrza – Dominik Pietrzyński, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i USC – Halina Wylegała oraz przedstawiciel Rady Miejskiej – Grzegorz Korus. Na zakończenie wszystkie grupy dzieci z Przedszkola im. Marii Konopnickiej zarecytowały wiersz Doroty Kluski „Polska oczami dziecka”. Uroczysty moment uczniowie podkreślili odświętnym strojem, rozetkami, chorągiewkami i biało czerwonymi balonikami. Miejmy nadzieję,  że śpiewanie hymnu przez dzieci, młodzież i dorosłych stanie się nieodłącznym punktem podczas corocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Hanna Gapska

ZDJĘCIA  - więcej

 

     

  

 

 

 

Ankieta dla Rodziców

Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety elektronicznej oceniającej zrealizowane przez KOWR działania związane z promocją „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2018/2019

http://www.kowr.gov.pl/ankieta/5

Ankieta jest skierowana do rodziców dzieci, szczególnie w wieku szkolnym objętych „Programem dla szkół”, ale nie jest to warunek konieczny. 

Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do 24 listopada br.

Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski

17 października 2019 r.  o przepustkę do ponadpowiatowego etapu Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski w tym samym czasie rywalizowali uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego. Kategorie były trzy: szkoły podstawowe klasy IV-VI, szkoły podstawowe klasy VII i VIII oraz szkoły ponadpodstawowe. W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim olimpiadę tradycyjnie przeprowadzono  w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie

Czytaj więcej...

Konkurs pt. "Najciekawsza dynia HALLOWEEN"

Już po raz kolejny w ramach pogłębiania znajomości kultury anglojęzycznej przeprowadzony został w naszej szkole konkurs na „Najciekawszą dynię Halloween”, w którym to klasy IV-VI miały możliwość wzięcia udziału.

Czytaj więcej...

Kochamy poezję

24 października 2019 r.  uczennice naszej szkoły: Malina Graczyk, 5g, Maria Banachowicz, 6b, Emilia Wierzbicka i Amelia Suchta z 8c uczestniczyły  w XXI Konkursie Recytatorskim "Kochać poezję".

Czytaj więcej...

Wycieczka do teatru w Gorzowie Wlkp.

W czwartek 17 października 2019 r. uczniowie klas IVk - VIIIk uczestniczyli w wycieczce do teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. Udział uczniów naszej szkoły w spektaklu pt.„Ania z Zielonego Wzgórza” okazał się doskonałą lekcją języka polskiego.

Czytaj więcej...