Konkurs „Sztafeta pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”

- wyróżnienie dla uczennicy ze Szkoły Podstawowej ZSO w Krzyżu Wielkopolskim

            Już po raz czwarty odbył się ponadregionalny konkurs „Sztafeta pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej” organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych i Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII w Poznaniu.

            Celem konkursu jest przywracania pamięci o dramatycznych losach Polaków podczas II wojny światowej na ziemiach polskich okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką. Ideą ponadregionalnego konkursu jest również stymulowanie rodzinnych dyskusji o historii i wspólne przeżywanie przeszłości umacniające międzypokoleniowe więzi i poczucie identyfikacji z Ojczyzną. Czworo uczniów ze Szkoły Podstawowej (Julia Jaworska, Wojciech Krajewski, Zofia Kwapis, Kornelia Nowak) w ramach konkursu opisało wojenne losy swoich przodków.

            Miło jest mi poinformować, iż w wyniku ustaleń komisji konkursowej, złożonej z przedstawicieli organizatorów, jedna z przesłanych z naszej szkoły prac otrzymała wyróżnienie.

            Autorką wyróżnionej pracy jest Julia Jaworska, której należą się serdeczne gratulacje. Dodać należy że praca Julii została wyróżniona spośród prawie 400 prac przesłanych z całej Polski.

Tomasz Molenda