Konsultacje dla uczniów klasy VIII

Informujemy, że od 25.05.2020r. uczniowie klasy VIII będą mieli możliwość konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych z nauczycielami  w formie videokonferencji oraz indywidualnie na terenie szkoły. Odbywać się one będą według procedur bezpieczeństwa i za zgodą rodziców/opiekunów.

 

„Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.” (Ministerstwo Edukacji Narodowej).

 

Zasady organizacyjne:

 • we wtorki i środy odbywać się będą  konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych  w formie videokonferencji, w oddziałach klasowych,
 • zajęcia w formie videokonferencji odbywać się będą według ustalonego planu, uczniom udostępniony zostanie link do spotkania,
 • ponadto, uczniowie mogą w formie elektronicznej zgłosić u nauczyciela konkretnego przedmiotu potrzebę konsultacji  w szkole oraz ustalić  z nim termin i salę spotkania,
 • konsultacje w szkole odbywać się będą indywidualnie lub w małych grupach w czwartki i piątki,
 • celem konsultacji na terenie szkoły jest przede wszystkim wyjaśnienie trudnych kwestii i usystematyzowanie materiału.
 • nauczyciel zgłasza wicedyrektorowi szkoły termin, czas oraz nr sali, w której odbędzie się spotkanie ,
 • uczniowie potwierdzają dzień wcześniej u nauczyciela gotowość do udziału                  w konsultacjach na terenie szkoły i posiadają zgodę rodziców na udział w nich, z którą przychodzą do szkoły,
 • uczniowie dojeżdżający, w stanie chorobowym oraz z innymi trudnościami  mogą zgłosić wychowawcy, nauczycielowi potrzebę konsultacji indywidualnej online,
 • uczniowie przychodzą punktualnie do szkoły na wyznaczoną godzinę zabezpieczeni  w środki ochrony osobistej,
 • uczniowie na konsultacje indywidualne wchodzą do szkoły od strony liceum,
 • w trakcie konsultacji obowiązują zasady bezpieczeństwa epidemicznego, jak na egzaminach zewnętrznych, z którymi należy się  zapoznać za pośrednictwem strony internetowej szkoły.

 

PAMIĘTAJMY!!!!

 

·         przychodzimy na konsultacje zdrowi, bez jakichkolwiek objawów choroby,

·         przemieszczamy się w szkole wyznaczonymi trasami,

·         zachowujemy bezpieczną odległość od siebie (1,5 m),

·         korzystamy wyłącznie ze swoich przyborów,

·         jesteśmy zaopatrzeni w środki ochrony osobistej,

·         stosujemy środki dezynfekcyjne w szkole według ustalonych zasad.