O zanikaniu emocji i uczuć

Społeczny projekt uczniowski w Nadnoteckim Instytucie UAM

Ponad pięćdziesięciu uczniów siedmiu szkół z obszaru północnej Wielkopolski, przez cztery miesiące realizowało międzyszkolny projekt społeczny pt.: „Zanikanie emocji i uczuć we współczesnym świecie”. Projekt to jedno z zadań Programu Edukacyjnego „KRUK”, realizowanego przez Nadnotecki Instytut UAM w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze środków Unii Europejskiej. Podczas czteromiesięcznego kursu uczniowie szkół: I LO im. Świętej Barbary w Chodzieży, ZSO w Krzyżu Wielkopolskim, SP w Strzelcach, SP w Wiktorówku, SP nr 1 w Pile oraz ZS w Starej Łubiance rozwijali swoje umiejętności i zdobywali nowe kompetencje pracując metodą projektu pod opieką tutorów z Uniwersytetu.

 więcej zdjęć

Uczestnicy, zgodnie z zainteresowaniami, zostali rozdzieleni na pięć zespołów zadaniowych projektu, po 10-11 osób. Każdy zespół - techniczny, badawczy, społeczny, prozdrowotny i zarządców mikroprojektu, otrzymał wsparcie tutora. Młodzież w poszczególnych grupach, niezależnie od siebie, otrzymała zadanie zdefiniowania ważnego dla nich problemu dotyczącego komunikacji w przyrodzie, społeczeństwie i świecie wirtualnym. Zaskoczeniem dla tutorów był fakt – że młodzież w każdym zespole stwierdziła, że najważniejszym dla nich problemem jest zanikanie emocji i uczuć we współczesnym świecie. Następnie uczniowie musieli zaplanować i przeprowadzić działania zmierzające do rozwiązania wybranego problemu z uwzględnieniem kompetencji poszczególnych zespołów projektowych.

Zespół badawczy podjął się przeprowadzenia ankiety wśród szkolnych rówieśników, chcąc dowiedzieć się czy osoby badane obserwują zjawisko zanikania emocji i uczuć w swoim otoczeniu, czy ten problem jest rzeczywiście dla nich ważny, a jeśli tak – to jak próbują sobie z nim radzić. Spośród 108 respondentów 65% stanowiły kobiety, w wieku 12-18 lat. Ponad połowa uczniów biorących udział w badaniu zgadza się z założeniem, że coraz rzadziej okazujemy uczucia innym osobom. Blisko 50% ankietowanych uważa, że ma problemy z okazywaniem emocji, a zdecydowana większość badanych (80%) próbuje rozwiązywać swoje problemy, zwracając się do innych osób (najczęściej do przyjaciół, rzadziej do rodziców, czy pedagoga szkolnego).

Zespół społeczny postanowił nagłośnić zjawisko pogłębiającej się ignorancji ludzkich uczuć i problemów emocjonalnych. Przedstawicielki zespołu stworzyły kanał w serwisie YouTube pn. „Cisza przed burzą” na którym stopniowo umieszczane będą krótkie filmiki zrealizowane podczas projektu. „Poradnik o emocjach”, zawierający najważniejsze informacje o higienie i zaburzeniach emocjonalnych to z kolei dzieło członków zespołu prozdrowotnego. Zadaniem zespołu technicznego było wsparcie pozostałych zespołów zadaniowych przez stworzenie dysku internetowego, przygotowanie grafiki na kanał YouTube, czy obsługę techniczną w trakcie nagrywania filmików i późniejszy ich montaż. Nad dokumentacją postępów prac czuwał zespół zarządców mikroprojektu, którego film podsumowujący działania uczniów prezentujemy poniżej. Wkrótce na kanale YouTube „Cisza przed burzą” zostaną także opublikowane materiały przygotowane przez poszczególne zespoły zadaniowe.

Wsparcie tutorskie oferowane uczestnikom w ramach kursu edukacyjnego polegało na towarzyszeniu w kolejnych etapach rozwoju kompetencji miękkich uczniów, pomocy w planowaniu własnej drogi edukacyjno-zawodowej, osiąganiu samodzielności i dojrzałości oraz nawiązywaniu i pogłębianiu relacji społecznych. Wszyscy uczniowie biorący udział w kursie mieli zapewniony nieodpłatny udział w zajęciach, transport, ubezpieczenie i poczęstunek. Dodatkowo każdy z uczestników wykonał test predyspozycji zawodowych i otrzymał profesjonalnie opracowane C.V., ukierunkowane na opis zdobytych kompetencji i umiejętności.

Wkrótce rozpoczniemy rekrutację na II edycję kursu dla uczniów. Zachęcamy do obserwowania aktualizacji na naszej stronie.

Więcej o projekcie „Uniwersytet Wsparcia Rozwoju Kompetencyjnego Młodzieży” w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile: www.kompetencje.amu.edu.pl

Tutor zespołu badawczego i kierownik projektu – dr Paweł M. Owsianny

Tutor zespołu społecznego i kierownik dydaktyczny projektu – mgr Iwona Kukowka

Tutor zespołu technicznego i specjalista techniczny projektu – mgr Mateusz Gutowski

Tutor zespołu prozdrowotnego – dr Małgorzata Burzyńska

Tutor zespołu zarządców mikroprojektu – dr Monika Kłos

Nadnotecki Instytut UAM w Pile, 15 stycznia 2020