Tydzień Edukacji Globalnej 2019

"Nasza postawa wobec wyzwań związanych ze zmianami klimatu będzie określała nas, naszą erę i na koniec naszą spuściznę"  

Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, 2007 r.

 21.  edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej odbędzie się w dniach 18 – 24 listopada 2019 r. pod hasłem:

„Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!”

Włączamy się w działania związane z Tygodniem Edukacji Globalnej po raz  piętnasty.

Hasło Tygodnia Edukacji Globalnej w bieżącym roku szkolnym brzmi:

„Każdy z nas może chronić klimat”

Cel ogólny:

- zwrócenie uwagi na potrzebę prowadzenia edukacji dotyczącej spraw globalnych, m.in. zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu.

Koordynatorem Tygodnia Edukacji Globalnej jest Grupa Zagranica - platforma organizacji pozarządowych działających w obszarze współpracy rozwojowej, wspierania demokracji, pomocy humanitarnej i edukacji globalnej.

Tydzień Edukacji Globalnej jest coroczną międzynarodową inicjatywą, mającą na celu zwrócenie uwagi społeczeństw europejskich na potrzebę prowadzenia edukacji dotyczącej spraw globalnych, poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży. Ideą TEG jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich

rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur.

AKCJA OGÓLNOSZKOLNA - 19.11.2019 r. -„Dbam o klimat - idę do szkoły, nie korzystam z samochodu”.  Każdy,  kto spełni wymagania, otrzyma odznakę z napisem  „Ratuję klimat".

 wychowawcy świetlicy