V Szkolny Festiwal Piosenki Żołnierskiej, Harcerskiej i Patriotycznej

Przed szkołą stoi wyzwanie przekazywania wiedzy o ważnych wydarzeniach w dziejach naszego państwa i ich znaczenia dla Polaków żyjących wtedy, jak i teraz. Konieczne jest kształtowanie odpowiednich postaw, szacunku dla przeszłości, symboli narodowych, dumy z bycia Polakiem, godnego zachowania w czasie uroczystości państwowych, umiejętność zaśpiewania hymnu narodowego i  pieśni patriotycznych. Celem Festiwalu Piosenki Patriotycznej jest przedstawienie ważnych dziejów historycznych naszej ojczyzny. To właśnie pieśni, niosły ze sobą ducha, który pozwalał przetrwać trudne chwile, wzywał do walki o godność i niepodległość. Chcielibyśmy, aby podczas naszych festiwali ten duch  ponownie się uwolnił i pokazał w młodych ludziach radość  śpiewania pieśni patriotycznych.

 ZDJĘCIA - więcej