Kolejny rekord z grania WOŚP

13 stycznia 2019 r. 100 wolontariuszy kwestowało na terenie sąsiadujących ze sobą gmin Krzyż Wlkp. i Drawsko, solidaryzując się po raz kolejny w ramach 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tym razem na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Już osiemnasty raz Sztab WOŚP powstał w Krzyżu i po raz kolejny przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. Zebrano łącznie 51 392, 10 zł i  88,72 euro. 

Najbardziej przedsiębiorczymi wolontariuszkami okazały się absolwentki ZSO w Krzyżu Wlkp.: Agnieszka Kubiś i Julita Stępień, które zebrały 2089, 35 euro. Na sukces naszego Sztabu złożyła się praca wielu ludzi o gorących sercach.

Oto szczegółowy wykaz zebranych środków finansowych

Reprezentacja

 

Zebrana kwota (zł)

 

sprzedaż ciast w kawiarence w Krzyżu Wlkp.

 

2089,35

 

 

Zbiórka w Sali Wiejskiej w Żelichowie i Rybakówce w Kuźnicy Żelichowskiej

 

1785,01

 

Sprzedaż wyrobów z terapii zajęciowej ZK Wronki i innych rękodzieł

 

1934,86

 

licytacja w MGOK- u podczas koncertu

 

9560,00

 

aukcje internetowe Allegro (przedmioty podarowane przez Thule Sp. z.o.o.)

 

7081,10

 

Zbiórka  podczas turnieju Halowej Piłki Nożnej zorganizowanej przez LZS Relaks Krzyż

 

123,09

 

Zbiórka w dwóch sklepach  Huty Szklanej oraz u Pani sołtys wsi Brzegi

 

629,53

 

Kiermasz Świąteczny zorganizowany przez Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.

 

1107,22

 

Szkoła Podstawowa w Krzyżu Wlkp. (37 wolontariuszy)

ogólna kwota

w przeliczeniu na jednego wolontariusza

 

 

8167,50

220,74

 

Szkoła Podstawowa w Drawsku (36 wolontariuszy)

ogólna kwota

na jednego wolontariusza

 

 

10799,34

299,98

 

ZSO w Krzyżu Wlkp. (20 wolontariuszy)

ogólna kwota

w przeliczeniu na jednego wolontariusza

 

 

6911,30

345,57 !!!

 

 

ZS w Krzyżu Wlkp. (7 wolontariuszy)

ogólna kwota

w przeliczeniu na jednego wolontariusza

 

 

1203,80

171,97

 

Wielkie podziękowania dla wszystkich wolontariuszy i osób im towarzyszących! Każdy z Was otrzyma indywidualne podziękowania w nieco innej formie.

Osobne podziękowania:

- pani Katarzynie Waśko oraz pracownikom MGOK w Krzyżu Wlkp. za koordynowanie imprez podczas koncertu WOŚP;

- pani Katarzynie Mazur - Kina  za niezwykle żywiołowe i skuteczne prowadzenie licytacji WOŚP;

- paniom: Halinie Wydryszek - Janas,   Sylwii Lali, Małgorzacie Heft, Annie Lemieszce za koordynowanie pracy Sztabu;

- panu Bartłomiejowi Lali za dokumentowanie wielkości datków wolontariuszy zebranych podczas 27 Finału WOŚP;

- panu Arturowi Koczerbie za prowadzenie licytacji Allegro w imieniu Sztabu oraz za wszelką pomoc udzieloną Sztabowi podczas 27 Finału WOŚP;

- pani Monice Rutkowskiej  za sprawne kierowanie pracą w  kawiarence „Pod serduszkiem” oraz pomagającym jej absolwentkom oraz uczennicom z LO i SP w Krzyżu Wlkp.;

- 3 DH im. S. Czarnieckiego w Krzyżu Wlkp. za zadbanie o efektowny przebieg „światełka do nieba”;

- paniom: Elżbiecie Dymek, Anicie Świnodze, Brygidzie Szlendak, Karolinie Łapiuk, Stanisławie Matkowskiej, Danucie Wysopal oraz społeczności wsi Żelichowo, Kuźnicy Żelichowskiej, Brzegów, Huty Szklanej, Lubcza Małego i Wizan za aktywne włączenie się w organizację 27 Finału WOŚP;

- uczennicom z LO w Krzyżu Wlkp. oraz nauczycielom za pracę przy stoisku z pracami ręcznymi wykonanymi podczas terapii zajęciowej przez skazanych z Zakładu Karnego we Wronkach oraz Wiktorię Ratajczak (uczennicę LO w Krzyżu Wlkp.);

- panu Grzegorzowi Korusowi oraz członkom LZS Relax  Krzyż Wielkopolski za zorganizowanie turnieju Halowej Piłki Nożnej  na rzecz 27 Finału WOŚP,

- pani Beacie Bałamut oraz rodzicom przedszkolaków za zorganizowanie kiermaszu świątecznego na rzecz 27 Finału WOŚP,

- nauczycielom i pracownikom obsługi z krzyskich szkół, uczniom i absolwentom ZSO,  odpowiedzialnym za liczenie pieniędzy;

- artystom reprezentującym swoje szkoły i przedszkola podczas koncertu WOŚP;

- pani Karolinie Gierszewskiej i Kornelii Nowak za występ wokalny podczas koncertu;

- zespołowi „PCT Riders  Band”

- zespołom  wokalnym i tanecznym z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury;

- Młodzieżowej Orkiestrze Dętej pod kierunkiem pana Mieczysława Sorbala; 

- Szkole Tańca „Astra Luna” Wałcz

- paniom: Aleksandrze Komar i Annie Myśliwiec

- krzyskim klubom karate za pokaz sztuki walki podczas koncertu WOŚP;

 - Morsom z Drawska i strażakom z OSP Krzyż, za uświetnienie niecodziennym pokazem Światełka do nieba;

- sponsorom: władzom samorządowym Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. oraz Gminy Drawsko, dyrekcji i pracownikom Thule Sp. z.o.o. (szczególnie Radosławowi Juchniewiczowi), Zakładowi Karnemu we Wronkach, Nadleśnictwu Krzyż Wlkp.,  Wiktorii Ratajczak (uczennicy LO),  członkom Stowarzyszenia Motocyklistów PCT Riders,  Małgorzacie Ziglewskiej  (kawiarnia Margo), Henrykowi Skrzypcowi (piekarnia i ciastkarnia), Karolinie Bednarowskiej (,KOGEL-MOGEL”), Annie Graś („Poezja smaku”) Kamili i Pawłowi Ilnickim („Ilpol”), Magdzie Wojciechowskiej (poradnia ,,TWÓJ DIETETYK”), Monice i Tomaszowi Pawłowskim („Alibi”), Teresie Miller (księgarnia „Hebe”), Izabeli i Rafałowi Heftom (kwiaciarnia Koliberek), Agnieszce i Zenonowi Rejmaniakom  (,,FITNESS AND FUN”), Annie Brzozowskiej (salon fryzjerski ,,STYL”), Marzenie Juszkiewicz (JGM Zakład Fryzjerski),  Barbarze Leniar (salon kosmetyczny), Ilonie Łucak (studio fotograficzne), Angelice Szcześniak  („Mirbol”),  Grażynie Feszczyn  („Smyk” ), Joannie Szybilskiej („ASKALANDIA ART”), Bogumile Górskiej (usługi krawieckie „Guziczek”);

- rodzicom dzieci i młodzieży z krzyskich szkół za wypieki, których sprzedaż  zasiliła fundusz akcji;

- pani Danucie Matkowskiej i pracownikom oddziału BS w Krzyżu Wlkp., za sprawne policzenie uzyskanych środków i przesłanie ich bez prowizji na konto WOŚP;

- krzyskim policjantom za zapewnienie bezpieczeństwa wolontariuszom;

- absolwentce LO Julii Koczerbie za prowadzenie strony 27 Finału WOŚP w Krzyżu Wlkp. na Facebooku oraz fotograficzne dokumentowanie prac Sztabu;

- panom: Piotrowi Cyganikowi i Maciejowi Nowakowi za fotograficzne dokumentowanie prac Sztabu;

- księdzu Proboszczowi parafii pw. NSPJ Tomaszowi Sanderowi, za wsparcie akcji ciepłymi słowami skierowanymi do wiernych w dniu  27 Finału WOŚP.

Nie sposób wyliczyć imiennie wszystkich osób, które poświęciły swój  czas, talent i pozytywną energię.

Na koniec jak zwykle podziękowania dla społeczeństwa obu gmin za to, że Byliście razem z nami.

Szef Sztabu ID 1307 WOŚP

Katarzyna Koczerba