Mistrz ortografii 2018

Pod koniec każdego roku szkolnego w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krzyżu Wlkp. odbywa się Szkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii”. Ma on na celu sprawdzenie umiejętności pisania wyrazów z trudnościami ortograficznymi oraz wiedzy na temat zasad ortograficznych.

Zadania testowe sprawdzały znajomość i umiejętności stosowania zasad pisowni „rz” i „ż”, „ch” i „h”, „ó” i „u”, partykuły „nie” z różnymi częściami mowy oraz pisownię małą i wielką literą nazw geograficznych. W tym roku konkurs odbył się 25 maja i wzięło w nim udział 12 uczniów. Uczestnicy mogli maksymalnie zdobyć 90 punktów. „Mistrzem ortografii” w tym roku została Karolina Michalak z klasy 2a, drugie miejsce zajęła Martyna Łopińska klasa 3a, trzecie uzyskała Zuzanna Piosik klasa 2c, natomiast czwarte ex aequo Julia Wilk klasa 2b oraz Jan Bogdziewicz klasa 3a.

Zwycięzcom gratulujemy!