XV Regionalny Konkurs Matematyczny

2 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie odbył się XV Regionalny Konkurs Matematyczny dla Uczniów Klas Pierwszych Szkół Ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentował Krzysztof Nowosielski z klasy 1 LO.

Konkurencja była naprawdę duża, w konkursie udział wzięli uczniowie z powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, poznańskiego, gnieźnieńskiego, pilskiego i złotowskiego.
Uczestnicy rozpoczęli rywalizację około godziny 10:00 i  mieli 120 minut na rozwiązanie testu złożonego z 30 pytań wielokrotnego wyboru. Każdy mógł otrzymać maksymalnie 90 punktów, ale udzielając błędnych odpowiedzi można było stracić 90 punktów.

Wśród dziesięciu uczniów nagrodzonych, laureatem PIĄTEGO MIEJSCA  został Krzysztof Nowosielski. Wynik, który uzyskał nasz licealista, był najwyższym z wyników, jakie uzyskali pozostali uczestnicy reprezentujący licea ogólnokształcące        powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Gratulujemy!!!

Joanna Kołodziej