Pytania o historię

 Link do wywiadu

Wywiad na temat roli kobiet w odzyskaniu przez Polskę niepodległości nakręcony przy udziale Pana Tomasza Molendy oraz uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
(J. Jaworska, W. Lemieszka, A. Andrejczuk, A. Graś, M. Tomczyk, J. Wiśniewski) w ramach warsztatów medialnych pt. "Pytania o historię" zorganizowanych przez Fundację "Filmowiec" z Poznania.
Zadanie zostało dofinansowane przez Województwo Wielkopolskie w ramach programu zadań edukacyjnych "Społeczeństwo Obywatelskie"