Program edukacyjny KRUK wystartował!

W Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile wykluł się KRUK - Koncepcyjnie Rewolucyjny Uniwersytet Kompetencyjny, który ma na celu podniesienie poziomu miękkich kompetencji uczniów szkół północnej Wielkopolski (z powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, złotowskiego, wągrowieckiego). Myślą przewodnią jest komunikacja w przyrodzie, społeczeństwie i świecie wirtualnym.

11 czerwca 2019 roku młodzież Liceum Ogólnokształcacego w Krzyżu Wielkopolskim wzięła udział w zajeciach, podczas których samodzielnie zdobywała wiedzę spośród trzech wybranych przez siebie obszarów:  nauk ścisłych, nauk społecznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wykształcone podczas warsztatów kompetencje posłużą do wspólnego rozwiązania problemu.