Podziękowanie

W imieniu Komitetu Organizacyjnego VI Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżu Wielkopolskim, zaangażowanego w przygotowania Grona Pedagogicznego LO, pracowników szkoły oraz własnym serdecznie dziękuję wszystkim Gościom, Absolwentom – uczestnikom i współtwórcom uroczystości oraz mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję spotkania w podobnych okolicznościach. Zapraszam w nasze progi

Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcącyc w Krzyżu Wielkopolskim

Renata Dahmani