"Nie ma śmieci - są surowce"


Już po raz 24. w Polsce odbyła  się Akcja Sprzątanie świata - w tym roku pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce”.

Celem tej edycji było zwrócenie uwagi, na to że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” - na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Albo jako rzeczy „z drugiej ręki” - służyć innym.

18 września 2017 roku  uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim włączyli się w tę ogólnopolską akcję. Młodzież posprzątała obiekt wokół naszej szkoły. Uczniowie ,,uzbrojeni”  w rękawiczki jednorazowe oraz worki z radością zabrali się do pracy. Bardzo dobrze się przy tym bawili, a przy okazji robili coś dobrego dla środowiska.

Segregacja odpadów  to zbieranie ich do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów z których zostały wyprodukowane. Uczniowie dobrze o tym wiedzą.  W  naszej szkole są specjalne pojemniki dzięki którym możemy bez problemu segregować odpady. Mamy nadzieję, że ludzie,  którzy do tej pory  tego nie robili zmienią swoje postępowanie i przestaną zanieczyszczać środowisko.