Komunikat dla uczniów zdających egzamin maturalny i ósmoklasisty

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów
dla uczniów zdających egzamin maturalny (EM) i egzamin ósmoklasisty (E8):

 

Jeżeli wdrożenie danej wytycznej wymaga dodatkowych instrukcji związanych z koniecznością wprowadzenia szczegółowych rozwiązań związanych z organizacją lub przeprowadzaniem egzaminu, instrukcje te przedstawione są mniejszą czcionką na niebieskim tle (są to informacje natury czysto technicznej, administracyjnej, powiązane z daną wytyczną).

Oznaczeniem [*] wyróżniono wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2020 r.), o których powinni zostać poinformowani przed egzaminem (np. w postaci informacji na stronie internetowej szkoły, drogą mailową, w postaci komunikatu na tablicy informacyjnej w szkole / przed szkołą).

Oznaczeniem [!] wyróżniono informacje, które powinny być po raz kolejny przekazane zdającym po zajęciu miejsc w  sali egzaminacyjnej / w miejscu przeprowadzania egzaminu.

 

Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 

1.1.       [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły[1]), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

1.2.       [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

1.3.       [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

1.4.       Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń. Dotyczy to w szczególności:

1)       E8 z wszystkich przedmiotów

2)       EM z przedmiotów, do których przystępują największe grupy zdających w danej szkole

 

Czytaj więcej...

O czym należy pamiętać podczas egzaminu?

 

 link

Uwaga! Pilne!

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. (w godzinach popołudniowych). Wszyscy uczniowie, którzy zgłosili się do udziału w konkursie, na początku tygodnia otrzymają od swoich nauczycieli matematyki loginy, hasła oraz instrukcję logowania i przystąpienia do konkursu. Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym. Terminarz jest następujący:

Kategoria

Konkurs próbny

Konkurs Kangur 2020

Student

22.05.2020 godz. 14.30

28.05.2020 (czwartek) - 16.30

Junior

22.05.2020 godz.16.30

29.05.2020 (piątek) – 16.30

Kadet

25.05.2020 godz.14.15

02.06.2020 (wtorek) – 16.45

Beniamin

25.05.2020 godz. 17.15

03.06.2020 (środa) – 17.15

Maluch

26.05.2020 godz. 14.30

04.06.2020 (czwartek) – 17.00

Żaczek

26.05.2020 godz. 16.45

05.06.2020 (piątek) – 16.45

==========================================================================

Maj – miesiącem książki i czytelnika

Miesiąc maj kojarzony jest z książkami i czytelnictwem. W związku z tym, w ramach zachęcenia uczniów do takiej formy aktywności w naszej szkole odbył się szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas I-V „Zakładka do książki”. Technika prac dowolna. Na konkurs wpłynęło 17 zakładek. Wszystkie były starannie i pięknie wykonane. Kilka prac było dwustronnych. Wszystkie prace otrzymały maile z podziękowaniami i informacje o przyznanym miejscu. Dziękujemy wszystkim za udział i zachęcamy do dalszego udziału
w przygotowywanych przez nauczycieli inspiracjach plastycznych. Wszystkie prace znajdziecie w wyżej przedstawionym kolażu.

Krystyna Matkowska    Małgorzata Pawlak

KONKURS ORTOGRAFICZNY ONLINE DLA UCZNIÓW KLAS 5-8

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 5-8 SP do udziału w konkursie ortograficznym „ Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT ”

 Regulamin szkolnego konkursu ortograficznego

Organizator:

Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego, uczący w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu  Wielkopolskim.

 Uczestnicy :

Wszyscy chętni  uczniowie klas V-VIII.

Czytaj więcej...

,,Smaczne i zdrowe kanapki kolorowe”

    więcej zdjęć

Realizując założenia innowacji pedagogicznej ,,1,2 i 3 o zdrowie dbam ja i Ty” uczniowie klasy 1b oraz 1d przygotowali ,,Smaczne i zdrowe kanapki kolorowe”. Celem zadania było przede wszystkim promowanie zdrowego żywienia oraz integracja dzieci i rodziców. Zadanie miało również na celu:

- wdrażanie do spożywania różnorodnego pieczywa, nabiału, wędlin, warzyw i owoców,

- wyrabianie nawyku zaradności (samodzielne przygotowanie kanapki),

- budowanie poczucia estetyki podczas spożywania posiłków,

- nauka kulturalnego zachowania się przy stole,

- przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa w czasie przygotowywania posiłków,

- poznanie wartości odżywczych niektórych produktów.

Efekty pracy dzieci widać na załączonych zdjęciach. Przyznajcie sami, że niektóre są naprawdę wspaniałe. Może warto nie poprzestawać na jednorazowym wykonaniu tych kanapek przecież można w ten sposób pomagać swoim rodzicom i przygotować zdrowy i smaczny posiłek dla całej rodziny.

Katarzyna Boniecka-Radzi

Agata Zielińska

 

Zapraszamy do liceum

Informacja dla skarbników klasowych rad rodziców

Skarbnicy klasowej rady rodziców proszeni są o dostarczenie list zawierających wykaz wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.

Listy należy dostarczyć możliwie jak najszybciej do pani Danuty Matkowskiej do Banku Spółdzielczego w Krzyżu Wlkp.

Wiosenny Konkurs Piosenki

Czas kwarantanny dla uczniów to nie tylko czas spędzony przy biurku. W naszej szkole uczniowie się nie nudzą i nawet podczas tych trudnych dni znajdują ciekawe zajęcia, gdzie mogą rozwijać swoje uzdolnienia.

W kwietniu na stronie szkoły został ogłoszony Wiosenny Konkurs Piosenki, który był skierowany do uczniów z klas 1-7. Cieszymy się, że wzięło w nim udział czworo uczniów: Emilia Heft z klasy 1a, Natalia Woźniak z klasy 5c, Malina Graczyk z klasy 5g i Gracjan Sekuterski z klasy 7d. Wokaliści poprzez komunikatory internetowe przedstawili swoje interpretacje wybranych piosenek. Komisja po przesłuchaniu postanowiła nie nagradzać żadnym miejscem uczestników konkursu, ale otrzymają Oni oceny celujące z muzyki i pochwały. Bardzo dziękujemy za udział w naszym konkursie.

Hanna Gapska, Katarzyna Mazur-Kina