Wyniki konkursów zorganizowanych w ramach działalności SKO w L-W BS Drezdenko

 

 Lubusko-Wielkopolski  Bank Spółdzielczy zorganizował konkursy w których wzięli udział uczniowie z 7 szkół. Cieszymy się , że nasi uczniowie  odnieśli  w nich sukcesy.

Konkurs „ Pomysłowa Skarbonka”

 Uczniowie nagrodzeni to : Mateusz Janas, Franciszek Żurek, Magdalena Bartosik, Magdalena Korycińska, Alan Muchel

Konkurs „ Makieta SKO- landii”

  Nagrody otrzymują :  Oliwia Bubacz,  Adrian Pintera,  Alicja Andrejczuk, Dawid Dubiel

Konkurs systematycznego oszczędzania

Klasa 2

Hubert Szymański, Alicja Bielawska, Julia Jaworska, Iga Sadowska, Izabela Spychała , Maja Szumowska, Adrianna Sienkiewicz, Alicja Zawileńska, Alicja Pachulska, Wiktoria Borkowska

Klasa 3

Michał Kowalski, Maja Łopińska, Barbara Spychała, Magdalena Kaźmierczak

Klasa 5

Mateusz Rosiński Jarosz, Marianna Kołacińska, Milena Kubiś , Blanka Bednarowska

Klasa 6

Laura Kozłowska, Gabriela Zurman, Kamil Andrejczuk

Nagrody i dyplomy uczniom przekażą wychowawcy klas w ustalonym terminie. Gratulujemy!

 Opiekun SKO – Danuta Kubiś  i L-W BS Drezdenko

Konkurs Wielkopolskiego Kuratora Oświaty „Ptaków śpiew” 2020

 

31 maja 2020 r. zakończył się pierwszy etap Wojewódzkiego Konkursu „Ptaków Śpiew – rozpoznawanie śpiewu i odgłosów ptaków polskich”. Test odsłuchowy konkursu odbywał się on-line, poprzez platformę e-learningową moodle. Zadaniem uczestników było odgadnięcie 25 głosów ptaków polskich, spośród 80 podanych przez organizatora w bazie danych. W I etapie wzięły udział 123 osoby z całego województwa, z różnego typu szkół (szkoły podstawowe, licea, szkoły muzyczne).Naszą szkołę reprezentowało 6 uczniów. Czworo z nich  zakwalifikowało się do drugiego poziomu konkursu. Są to:

Anna Czarnowska kl. VII d

Julia Jaworska kl. VII b

Laura Kozłowska kl. VI b

Gracjan Sekuterski kl. VII d

 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 Danuta Marciniak

KOMUNIKAT

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

·        dla klas 1-8 SP i 1-2 LO -  8, 9, 10, 12 czerwca 2020 r.

·        dla klas 1-7 SP i 1-2 LO – 16, 17, 18 czerwca 2020 r.

Uczniowie, którzy chcą poprawić oceny lub wyrównać zaległości mogą umawiać się z nauczycielem przedmiotu na konsultacje, w budynku przy ul. Wojska Polskiego 31 lub online.

===============================

4 czerwca 1989 – data ważna dla każdego Polaka i obywatela Europy

  

4 czerwca 1989 roku odbyła się pierwsza tura wyborów kontraktowych do Sejmu i Senatu. Zasady częściowo wolnych wyborów zostały uzgodnione w kwietniu przy Okrągłym Stole, dlatego Sejm, który w nich wybrano nazywa się sejmem kontraktowym.

W wyborach do Sejmu 65% z 460 mandatów czyli 299 było zarezerwowanych dla koalicji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i jej partii „satelickich”. Pozostałe 161 miejsc w Sejmie zostało przeznaczonych dla kandydatów bezpartyjnych, w tym dla kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Do Senatu wybierano 100 senatorów w 49 okręgach wyborczych. Wybory były w pełni wolne.

Tak więc walka toczyła się o Senat i 161 mandatów poselskich.

Termin dwóch tur wyborów wyznaczono na niedziele 4 i 18 czerwca 1989 roku.

 

Już od 28 kwietnia nadawana była audycja radiowa „Solidarności”, a 8 maja ukazał się pierwszy numer „Gazety Wyborczej”, która stała się organem prasowym Komitetu Obywatelskiego,  a jej redaktorem naczelnym został Adam Michnik.

 

Na ulicach polskich miast i wsi pojawiły się plakaty wyborcze. Polacy z nadzieją oczekiwali zmian. Każdy plakat wyborczy musiał być zaakceptowany przez cenzurę. Najpopularniejsze przedstawiały „Drużynę Lecha”, czyli kandydatów „Solidarności” ściskających dłoń Lecha Wałęsy. Furorę zrobił też plakat z Garym Cooperem z filmu „W samo południe”.

       

                      

Wybory zakończyły się niespodziewanym, miażdżącym zwycięstwem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, który zdobył prawie wszystko co było do zdobycia: 161 mandatów do Sejmu przeznaczonych dla kandydatów bezpartyjnych i 99 mandatów w pełni wolnych wyborach do Senatu.

Otworzyło to drogę do powstania po kilku miesiącach koalicyjnego rządu solidarnościowej opozycji i PZPR. Jego szefem i pierwszym od wojny niekomunistycznym premierem został przedstawiciel „Solidarności” Tadeusz Mazowiecki.

 

Wybory czerwcowe i powołanie w ich konsekwencji pierwszego po II wojnie światowej suwerennego rządu w Polsce również na arenie międzynarodowej są uznawane za sygnał dla innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej, a także za kluczowe wydarzenie dla przebiegu Jesieni Ludów czyli upadku komunizmu.

 

 

 

Dzień Dziecka

Konsultacje dla uczniów

 •  

  Informujemy, że od 01.06.2020r. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących będą mieli możliwość konsultacji z wszystkich przedmiotów z nauczycielami  na terenie szkoły. Odbywać się one będą według procedur bezpieczeństwa i za zgodą rodziców/opiekunów.

   

  Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i są skierowane do tych, którzy już chcieliby otrzymać wsparcie nauczyciela w rozwiązaniu problemów edukacyjnych, poprawić oceny. Konsultacje odbywać się będą w trzech budynkach: w Kuźnicy Żelichowskiej, w Krzyżu Wlkp. w budynku przy ulicy Sienkiewicza i Wojska Polskiego.

   

  Zasady organizacyjne:

  • konsultacje na terenie szkoły odbywać się będą według harmonogramu,
  • jeżeli ilość chętnych przekroczy dopuszczalną przepisami normę harmonogram może zostać zmieniony,
  • na konsultacje uczniowie zgłaszają się drogą elektroniczną u nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy, 
  • uczniowie biorący udział w konsultacjach muszą posiadać zgodę rodziców na udział   w nich i  przychodzą z nią do szkoły,
  • uczniowie dojeżdżający lub w stanie chorobowym albo innymi trudnościami  mogą zgłosić wychowawcy, nauczycielowi potrzebę konsultacji indywidualnej online,
  • uczniowie przychodzą punktualnie do szkoły na wyznaczoną godzinę zabezpieczeni  w środki ochrony osobistej,
  • uczniowie na konsultacje w budynku przy ulicy Sienkiewicza wchodzą do szkoły od strony liceum, w pozostałych budynkach wejściem głównym,
  • w trakcie pobytu w szkole obowiązują procedury, z którymi uczniowie i nauczyciele zostaną zapoznani za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
  • uczniowie liceum zgłaszają chęć udziału w konsultacjach nauczycielowi przedmiotu i z nim ustalają termin i miejsce spotkania.
  • wszyscy nauczyciele przebywają w szkole, w salach i godzinach ustalonych w harmonogramie.

   

  Pamiętaj:

  ·         przychodzimy na konsultacje zdrowi, bez jakichkolwiek objawów choroby,

  ·         przemieszczamy się w szkole wyznaczonymi trasami,

  ·         zachowujemy bezpieczną odległość od siebie (1,5 m),

  ·         korzystamy wyłącznie ze swoich przyborów,

  ·         jesteśmy zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej,

  ·         stosujemy środki dezynfekcyjne w szkole według ustalonych zasad.

 • Uczniowie klas 1p LO, 1g LO, 2 LO umawiają się w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia

 • Terminy konsultacji - VI-VIII

 • Terminy konsultacji - IV-V

 • Zgoda na udział w konsultacjach - klasy IV-VIII

 • Zgoda na udział w zajęciach  - klasy I-III

 • Zgoda na udział w rewalidacji

 • Oświadczenie o udziale w konsultacjach - uczniowie pełnoletni (LO)

---------------------------------------------------------------------------

Terminy rekrutacji