Listy uczniów klas pierwszych

Listy uczniów klas pierwszych dostępne są w sekretariacie szkoły przy ul. Wojska Polskiego 31

Komunikat!!!

W związku z przerwami w dostawie energii elektrycznej w szkole jest awaria linii telefonicznej i internetowej. 
O kontakt prosimy na numery: 607 590 711 lub 693 713 462.

Harmonogram użyczania podręczników na rok szkolny  2020/2021

 

Uczniowie klas: 2, 5 i 8 zwracają użyczone podręczniki na rok szkolny 2019/20 podczas pobierania podręczników na nowy rok szkolny 2020/21.

Uczniowie klas 2, 3 i 5 odbierają użyczane podręczniki w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wojska Polskiego 31 w bibliotece szkolnej.

Uczniowie klas   4, 6, 7 i 8 odbierają podręczniki w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy

ul. Sienkiewicza 1, w świetlicy szkolnej (wejście od strony liceum) według poniższego harmonogramu:

Klasa

Data

Godzina

Miejsce

1a

26 sierpnia środa

8.00

ul.Sienkiewicza 1

1b

26 sierpnia środa

8.00

ul.Sienkiewicza 1

1c

26 sierpnia środa

9.00

ul.Sienkiewicza 1

2a

26 sierpnia środa

9.00

ul. Wojska Polskiego 31, s. 126

2b

26 sierpnia środa

10.00

ul. Wojska Polskiego 31, s. 126

2c

26 sierpnia środa

10.00

ul. Wojska Polskiego 31, s. 126

2d

26 sierpnia środa

11.00

ul. Wojska Polskiego 31, s. 126

3a

26 sierpnia środa

11.00

ul. Wojska Polskiego 31, s. 126

3b

26 sierpnia środa

12.00

ul. Wojska Polskiego 31, s. 126

3c

26 sierpnia środa

12.00

ul. Wojska Polskiego 31, s. 126

3d

26 sierpnia środa

13.00

ul. Wojska Polskiego 31, s. 126

 

 

 

 

4a

27 sierpnia czwartek

8.00

ul.Sienkiewicza 1

4b

27 sierpnia czwartek

9.00

ul.Sienkiewicza 1

4c

27 sierpnia czwartek

10.00

ul.Sienkiewicza 1

5a

27 sierpnia czwartek

11.00

ul. Wojska Polskiego 31, s. 126

 

 

 

 

7a

19 sierpnia-środa

8.30

ul.Sienkiewicza 1

7b

19 sierpnia-środa

9.30

ul.Sienkiewicza 1

7c

19 sierpnia-środa

10.30

ul.Sienkiewicza 1

7d

19 sierpnia-środa

11.30

ul.Sienkiewicza 1

7e

19 sierpnia-środa

12.30

ul.Sienkiewicza 1

 

 

 

 

6a

18 sierpnia - wtorek

8.15

ul.Sienkiewicza 1

6b

18 sierpnia - wtorek

9.00

ul.Sienkiewicza 1

6c

18 sierpnia - wtorek

9,45

ul.Sienkiewicza 1

6e

18 sierpnia - wtorek

10.30

ul.Sienkiewicza 1

6f

18 sierpnia - wtorek

11.15

ul.Sienkiewicza 1

6g

18 sierpnia - wtorek

12.00

ul.Sienkiewicza 1

 

 

 

 

8a

17 sierpnia-poniedziałek

8.30

ul.Sienkiewicza 1

8b

17 sierpnia-poniedziałek

9.30

ul.Sienkiewicza 1

8c

17 sierpnia-poniedziałek

10.30

ul.Sienkiewicza 1

8d

17 sierpnia-poniedziałek

11.30

ul.Sienkiewicza 1

6d

17 sierpnia-poniedziałek

12.30

ul.Sienkiewicza 1

Użyczenie podręczników dla uczniów uczęszczających do szkoły w Kuźnicy Żelichowskiej odbywa się wg harmonogramu podanego przez wychowawców w budynku szkolnym w Kuźnicy Żelichowskiej

 

Zasady bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas odbioru użyczanych podręczników:

·         Uczeń przy wejściu do szkoły dezynfekuje ręce i zakłada maseczkę zakrywającą nos i usta

·         Uczeń zachowuje bezpieczną odległość 2 m od innych osób.

·         Odbioru ćwiczeń i użyczanych podręczników dokonuje  pojedynczo w wyznaczonym dniu i godzinie według harmonogramu.

·         Posiada własny długopis w celu podpisania odbioru ćwiczeń.

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżu Wlkp.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżu Wlkp. została wywieszona na drzwiach sekretariatu szkoły przy ul. Sienkiewicza 1

Zaświadczenia maturalne

Odbiór zaświadczeń maturalnych z OKE (osobiście lub z upoważnieniem) odbędzie się 11.08.2020 r. od godz. 12.00 do godz. 13.00 i w każdy następny dzień od godziny 8.00 do godz. 13.00 w sekretariacie ZSO w Krzyżu Wlkp., ul. Sienkiewicza 1

 

Uwaga!

W celu zachowania standardów bezpieczeństwa, osoby odbierające zaświadczenia zobowiązane są do:

1)      Zachowania bezpiecznej odległości społecznej,

2)      Dezynfekcji  rąk przy wejściu do budynku szkolnego,

3)      Założenia maseczki zakrywającej nos i usta,

4)      Posiadania własnego długopisu w celu podpisania odbioru zaświadczenia.

 

 

 

 

Informacja dla rodziców uczniów klas czwartych - rok szkolny 2020/2021

  •  
  • Drodzy Rodzice!!!

    Listy uczniów klas IV znajdują się w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. przy ul. Sienkiewicza 1. 

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021

Trwa rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżu Wielkopolskim. Zapraszamy

Rozdanie świadectw w ZSO w Krzyżu Wlkp.

Konkurs „Sztafeta pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”

- wyróżnienie dla uczennicy ze Szkoły Podstawowej ZSO w Krzyżu Wielkopolskim

            Już po raz czwarty odbył się ponadregionalny konkurs „Sztafeta pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej” organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych i Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII w Poznaniu.

            Celem konkursu jest przywracania pamięci o dramatycznych losach Polaków podczas II wojny światowej na ziemiach polskich okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką. Ideą ponadregionalnego konkursu jest również stymulowanie rodzinnych dyskusji o historii i wspólne przeżywanie przeszłości umacniające międzypokoleniowe więzi i poczucie identyfikacji z Ojczyzną. Czworo uczniów ze Szkoły Podstawowej (Julia Jaworska, Wojciech Krajewski, Zofia Kwapis, Kornelia Nowak) w ramach konkursu opisało wojenne losy swoich przodków.

            Miło jest mi poinformować, iż w wyniku ustaleń komisji konkursowej, złożonej z przedstawicieli organizatorów, jedna z przesłanych z naszej szkoły prac otrzymała wyróżnienie.

            Autorką wyróżnionej pracy jest Julia Jaworska, której należą się serdeczne gratulacje. Dodać należy że praca Julii została wyróżniona spośród prawie 400 prac przesłanych z całej Polski.

Tomasz Molenda