Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Dzień/godzina zajęć

1

Koło projektowe ”Różne oblicza geometrii”

A.Wiśniewska

Poniedziałek 14.30-15.15

2

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

A Wiśniewska

Środa 14.30-15.15

3

Zajęcia dla uczniów zdolnych

V. Vashchuk

Piątek 8.00-8.45

4

Rysunek architektoniczny

D. Szymaś

Poniedziałek14.30-15.15

5

Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki

J. Kołodziej

Czwartek 13.35-14.20

6

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

J. Kołodziej

Czwartek 14.30-15.15

7

Zajęcia z geografii i biologii

E. Graś

Środa 14.30-15.15

8

Koło fizyczne

A.Nawojczyk

Poniedziałek 14.30-15.15

9

Koło chemiczne

B.Tchórzko

Środa 14.25-15.30

10

Koło fotograficzne

P. Cyganik

Poniedziałek 15.00-16.00

11

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii

K. Koczerba

Środa 14.20-15.05

12

Konsultacje historyczne i z wiedzy o społeczeństwie

B.Brzozowska

Środa 14.30-15.20

13

Chór szkolny

J. Kapuścińska

Środa 14.30-15.15

14

SKS-  aerobik

J. Kapuścińska

Poniedziałek / wtorek 14.30-15.15

15

Zajęcia artystyczne

M. Niedźwiecka

Środa 14.30-15.15

16

SKS- piłka siatkowa

D.Bołądź

Poniedziałek 16.00-17.30

17

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

A.Bogdziewicz

Poniedziałek 13.40-14.20

18

Zajęcia przygotowujące do konkursów

A.Bogdziewicz

Wtorek 14.30-15.15

19

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

J. Jaworska

Czwartek 8.00-8.45

20

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

E. Kowal

Środa 14.30-15.15

21

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

R. Wiśniewski

Środa 14.30-15.15

22

Szkolne korepetycje historyczne

J. Komara

Czwartek 14.30-15.30

23

Koło historyczne

J. Komara

Wtorek 14.30-15.30

24

Koło biologiczne

K. Brzezińska

Poniedziałek 14.20-15.05

25

Zajęcia przygotowujące do matury z biologii

K. Brzezińska

Środa 14.20-15.05

26

Taniec nowoczesny

Instruktor Szkoły Tańca Astra Luna

Patrycja Foltyńska

Środa 14.30-15.15