Szkolny zestaw programów - rok szkolny 2015/2016

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2016/2017

 

Nr kolejny

Klas 1, 2, 3 gimnazjum

Nr SZP

 

Program nauczania języka polskiego dla gimnazjum „Świat w słowach i obrazach”. (autor: M. Bobińska, wyd. WSiP)

SZP 1/2016

 

Śladami przeszłości” program nauczania ogólnego historii w klasach I-III gimnazjum.

(autor: T. Kowalewska, T. Maćkowski, wyd. Nowa Era)

SZP 2/2016

 

Dziś i jutro” program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum. (autor: T. Kowalewska, wyd. Nowa Era)

SZP 3/2016

 

Program nauczania biologii w gimnazjum „Puls życia”.

(autor: A. Zdziennicka, wyd. Nowa Era)

SZP 4/2016

 

Program nauczania fizyki w gimnazjum. Spotkania z fizyką.

(autor: G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, wyd. Nowa Era)

SZP 5/2016

 

Program nauczania geografii w gimnazjum.

(autor: E. M. Tuz, wyd. Nowa Era)

SZP 6/2016

 

Ciekawa Chemia. Program nauczania chemii w gimnazjum.

(autor: H. Gulińska, J. Smolińska, wyd. WSiP)

SZP 7/2016

 

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w gimnazjum.

(autor: M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, wyd. GWO)

SZP 8/2016

 

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III gimnazjum.

(autor M. Wawrzyniak, wyd. Lektor Klett)

SZP 9/2016

 

Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum.

(autor: U. Białka, wyd. Operon)

SZP 10/2016

 

Program nauczania języka angielskiego dla gimnazjum w klasach 1-3.

(autor: J. Pezacka, K. Juźwicka, wyd. MM Publications Polska)

SZP 11/2016

 

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny (III.1) dla w klas 1-3 gimnazjum.

(autor: M. Kłębowska, wyd Express Publishing))

SZP 12/2016

 

Program nauczania informatyki w gimnazjum „Informatyka Europejczyka”.

(autor: J. Pańczyk, wyd: Helion)

SZP 13/2016

 

Program nauczania religii „Pójść za Chrystusem”.

(Komisja Wychowania Katolickiego KEP)

SZP 14/2016

 

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie.

(autor: T. Król)

SZP 15/2016

 

Program wychowania fizycznego III etap edukacyjny. Gimnazjum I-III.

(autor: M. Śmiglewska)

SZP 16/2016

 

Program nauczania muzyki w gimnazjum „Świat muzyki”

(autor: D. Nita-Komorowska, A. Sołtysik, wyd. WSiP)

SZP 17/2016

 

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum.

(wyd. WSiP)

SZP 18/2016

 

Program nauczania. Plastyka. Gimnazjum

(autor: L. Wyszkowska, wyd. Operon)

SZP 19/2016

 

Program zajęć artystycznych. „Szkolna pracownia artystyczna”

(autor: B. Mikulik, wyd. WSiP)

SZP 20/2016

 

 

Nr kolejny

Klas 1, 2, 3 liceum ogólnokształcące

Nr SZP

 

Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka”. Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego. (autor: K. Olejnik, wyd WSiP)

SZP 21/2016

 

Spotkania z kulturą”. Program nauczania przedmiotu wiedza o kulturze w liceum i technikum. (autor: B. Łabędzka, wyd. Nowa Era)

SZP 22/2016

 

Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918-2006”. Program nauczania historii. (autor: G. Szczepański, wyd. Stentor)

SZP 23/2016

 

Ciekawi świata”. Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

(autor: A. i J. Boneccy, wyd. Operon)

SZP 24/2016

 

Program nauczania. Historia i społeczeństwo. Przedmiot uzupełniajacy. Liceum i technikum.

(autor: P. Wasilewskii M. Wiktorowski, wyd. WSiP)

SZP 25/2016

 

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego i klas I-IV technikum. (Zakres podstawowy. Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę)

(autor: A. Fischer, wyd Lektor Klett)

SZP 26/2016

 

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny (IV.1-zakres podstawowy i rozszerzony) dla szkół ponadgimnazjalnych.

(autor: M. Kłębowska wyd. Express Publishing)

SZP 27/2016

 

Oblicza geografii”. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

(autor: E. M. Tuz, wyd. Nowa Era)

SZP 28/2016

 

Oblicza geografii”. Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

(autor: E. M. Tuz, D. Skrzypiński, wyd. Nowa Era)

SZP 29/2016

 

Biologia na czasie”. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

(autor: M. Kaczmarzyk, wyd. Nowa Era)

SZP 30/2016

 

Biologia na czasie”. Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych.

(autor: U. Poziomek, wyd. Nowa Era)

SZP 31/2016

 

Odkryć fizykę”. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy.

(autor: M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era)

SZP 32/2016

 

Chemia. Po prostu”. Program nauczania chemii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym.

(autor: H. Gulińska, K. Kuśmierczyk, wyd. WSiP)

SZP 33/2016

 

Krok w przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

SZP 34/2016

 

Zdrowie – Sport - Rekreacja”. Program nauczania wychowania fizycznego dla IV etapu edukacyjnego. (autor: U. Kierczak, wyd. Impuls)

SZP 35/2016

 

Informatyka Europejczyka”. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

(autor: J. Skłodowski, wyd. Helion Edukacja)

SZP 36/2016

 

Drogi świadków Chrystusa”. Program nauczania religii w szkołach ponadgimnazjalnych.

SZP 37/2016

 

Ciekawi świata”. Edukacja dla bezpieczeństwa. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.

(autor: B. Boniek, B. Wojtaś, wyd. Operon)

SZP 38/2016