Mateusz Zawileński 2015/2016

Mateusz Zawileński 

Prymus - Absolwent Szkoły

w roku szkolnym 2015/2016


Średnia ocen końcowych 5,89

 

najwyższy wynik egzaminu gimnazjalnego (100% z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej, 98% z języka obcego))

- laureat Wojewódzkiego Konkursu  Geograficznego

- laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

- laureat Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

- laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

- laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

- laureat I stopnia Olimpiady Archimedes Plus

- finalista Ponadwojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

- finalista Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Antyku

- I miejsce w VIII Olimpiadzie Subregionu Północnej Wielkopolski

-  I miejsce w drużynowym Turnieju Sarbia 2015

-  I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Chemicznym organizowanym przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Zdolnych Dzieci i Młodzieży w Trzciance

- I miejsce w drużynowym XVI Turnieju Leśnym Sarbia 2015

- I miejsce w Okręgowym Konkursie Przyrodniczym dla uczniów gimnazjum Salamandra

- I miejsce w projekcie unijnym „Na Własne Konto” 

- stypendysta XVIII edycji Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich

- stypendysta Funduszu Stypendialnego Talenty

- stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci Wybitnie Zdolnych

-  uczestniczył w zajęciach Akademii Młodego Ekonomisty na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, uzyskując wyróżnienie w teście na Najlepszego Studenta

 - stażysta Instytutu Genetyki Państwowej Akademii Nauk w Poznaniu.