Michał Jaworski - 2014/2015

  MICHAŁ JAWORSKI

 

 - średnia ocen: 5,39

-  laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

-  II miejsce w Powiatowym Turnieju  Leśnym w Sarbii

- III miejsce w Ponadpowiatowej Olimpiadzie Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski,

- III miejsce w Regionalnym Konkursie  Chemicznym dla uczniów I i II klas gimnazjum

- najwyższy wynik egzaminu gimnazjalnego