Podręczniki na rok szkolny 2020/2021

Klasa 2p - 4 letniego liceum ogólnokształcącego, rok szkolny 2020/2021

 

 

Lp.

Kl.

Przedmiot

Imię i nazwisko autora

Tytuł podręcznika

Nazwa wydawnictwa

Nr ewidencji w wykazie MEN

1

2

Język polski

A. Kalbarczyk

D. Trześniowski

D. Chemperek

Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 2. Część 1.

Zakres  podstawowy i rozszerzony

WSiP

952/3/2020

2

2

Język angielski

V. Evans

J. Dooley

On Screen Upper-Intermediate (B2+) Student’s Book

Express Publishing&EGIS

946/4/2019

V. Evans

J. Dooley

On Screen Upper – Intermediate – Workbook&Grammar Book (B2+)

materiały ćwiczeniowe

Express Publishing&EGIS

 

3

2

Język niemiecki

G. Motta

Exakt Plus 2

Klett Polska

sp. z o.o

1000/2/2020

G. Motta

Exakt Plus 2 – zeszyt ćwiczeń

Klett Polska

sp. z o.o

 

4

 

2

 

Matematyka

 

M. Dobrowolska

M. Karpiński

J. Lech

Matematyka z plusem 2. Podręcznik dla klasy drugiej liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

GWO

 

964/2/2020

M. Dobrowolska

M. Karpiński

J. Lech

Matematyka z plusem 2. Podręcznik dla klasy drugiej liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

963/2/2020

5

2

Geografia

R. Uliszak

K. Wiedermann

T. Rachwał

P. Kroh

Oblicza Geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

983/2/2020

K. Maciążek

Oblicza Geografii 2. Karty pracy dla ucznia liceum ogólnokształcącego i technikum . Zakres podstawowy

 

R. Malarz

M. Więckowski

P. Kroh

Oblicza Geografii 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

973/1/2019

 

 

 

 

 

 

D. Burczyk

V. Feliniak

B. Marczewska

S. Ropel

J.Soja

Oblicza Geografii 1

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

 

 

6

 

2

 

Biologia

 

A. Helmin

J. Holeczek

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

1006/2/2020

 

M. Guzik

R. Kozik

R. Matuszewska

W. Zamachowski

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era

 

1010/1/2019

 

Barbara Januszewska-Hasiec,

 R. Stencel,

A. Tyc

Biologia na czasie 1.

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era

 

7

2

Historia

A. Kucharski

A. Niewęgłowska

Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

1021/2/2020

8

2

Wiedza o społeczeństwie

Z. Smutek

B. Surmacz

J. Maleska

Wiedza o społeczeństwie 2. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy

Operon

1049/2/2020

9

2

Chemia

R. M. Janiuk

M. Chmurska

G. Osiecka

W. Anusiak

M. Sobczak

Chemia. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Klasa 2

WSiP

(w trakcie dopuszczenia)

 

 

 

10

2

Fizyka

M. Braun

W. Śliwa

Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

1001/2/2020

M. Braun

W. Śliwa

B. Piotrowski

Karty Pracy Ucznia

(zakres podstawowy)

 

11.

2

Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieła

T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

Nowa Era

1039/2020/z1

 

Lp.

Kl.

Przedmiot

Imię i nazwisko autora

Tytuł podręcznika

Nazwa wydawnictwa

Nr ewidencji w wykazie MEN

1

2

Religia

Z. Marek (red.)

Drogi świadków Chrystusa w świecie

WAM-Kraków

AZ-42-01-KR-6/13

 

 

 

Klasa 2g 3 letniego liceum ogólnokształcącego, rok szkolny 2020/2021

 

Lp.

Kl.

Przedmiot

Imię i nazwisko autora

Tytuł podręcznika

Nazwa wydawnictwa

Nr ewidencji w wykazie MEN

1

2

Język polski

D. Chemperek

A. Kalbarczyk

D. Trześniowski

Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Romantyzm – pozytywizm.

Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum.

Klasa 2. Część 1.

Zakres podstawowy i rozszerzony

WSIP

703/3/2014/2015

Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka.

Modernizm – dwudziestolecie międzywojenne.

Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum.

Klasa 2.Część 2.

Zakres podstawowy i rozszerzony

703/4/2016

2

2

Język niemiecki

G. Motta

Exakt fur Dich 2

 

Klett Polska

717/3/2015

G. Motta

Exakt fur Dich 2

(zeszyt ćwiczeń)

Klett Polska

 

3

2

Język angielski

V. Evans

J. Dooley

Matura

Repetytorium. Poziom podstawowy

Express Publishing&EIGS

715/1/2014/2017

4.

2

Matematyka

M. Dobrowolska

M. Karpiński

J. Lech

Matematyka 2. Podręcznik dla techników i liceum.

Zakres podstawowy.

GWO

606/2/2013

M. Dobrowolska

M. Karpiński

J. Lech

Matematyka 2. Podręcznik dla techników i liceum.

Zakres rozszerzony.

628/2/2014

5.

2

Biologia

M. Guzik

E. Jastrzebska

R. Kozik (i i nni)

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony.

Nowa Era

564/1/2012/2015

F. Dubert

R. Kozik

S. Krawczyk

(i inni)

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony.

Z dostępem do E-testów i atlasem DVD

564/2/2013/2016

B. Arciuch

M. Fiałkowska-Kołek

B. Januszewska-Hasiec

(i inni)

Biologia na czasie 1. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

 

M. Fiałkowska-Kołek

P. Kąkol

A. Nowakowska

(i inni)

Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

 

6

2

Geografia

R. Malarz

M. Więckowski

Oblicza geografii część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era

501/1/2012/2015

T. Rachwał

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

501/2/2013/2016

K. Cichorzewski

E. Grząba

A. Karaś

(i inni)

Oblicza geografii. Maturalne karty pracy 1. Zakres rozszerzony.

 

J. Brożyńska

E. Jaworska

A. Karaś

(i inni)

Oblicza geografii. Maturalne karty pracy 2. Zakres rozszerzony

 

 

7.

2

Historia i społeczeństwo

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Podręcznik. Liceum i technikum.

WSiP

644/1/2013/2015

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

Historia i społeczeństwo.

Europa i świat.

667/1/2013

 

 

Klasa 3   3 letniego liceum ogólnokształcącego, rok szkolny 2020/2021

Lp.

Kl.

Przedmiot

Imię i nazwisko autora

Tytuł podręcznika

Nazwa wydawnictwa

Nr ewidencji w wykazie MEN

1

3

Język polski

D. Chemperek

A. Kalbarczyk

D. Trześniowski

Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka.

Dwudziestolecie międzywojenne (awangarda) –powojenna nowoczesność. Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 3.

Zakres podstawowy i rozszerzony

WSiP

703/5/2014/2015

2

3

Język niemiecki

G. Motta

Exakt fur Dich 3

 

Klett Polska sp. z o.o

717/4/2016

G. Motta

Exakt fur Dich 3

(zeszyt ćwiczeń)

Klett Polska sp. z o.o

 

3

3

Język angielski

V. Evans

J. Dooley

Matura

Repetytorium. Poziom podstawowy.

 

 

Express Publishing & EGIS

 

715/2/2014/2016

Enterprise 4 – Intermediate Student’s Book

998/4/2019 (stara podstawa)

4.

3

Matematyka

M. Dobrowolska

M. Karpiński

J. Lech

Matematyka 3. Podręcznik dla liceum i technikum.

Zakres podstawowy.

GWO

606/3/2014

M. Dobrowolska

M. Karpiński

J. Lech

Matematyka 3. Podręcznik dla liceum technikum.

Zakres rozszerzony

628/3/2015

5.

3

Biologia

F. Dubert

R. Kozik

S. Krawczyk

(i inni)

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Z dostępem do E-testów i atlasem DVD

Nowa Era

564/2/2013/2016

R. Dubert

M. Jurgowiak

M. Marko – Worłowska

W. Zamachowski

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Z dostępem do E testów

564/3/2014

M. Fiałkowska-Kołek

P. Kąkol

A. Nowakowska

(i inni)

Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

J. Holeczek

A. Nowakowska

A. Tyc

Biologia na czasie 3. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

6

3

Geografia

T. Rachwał

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

501/2/2013/2016

R. Malarz

M. Więckowski

Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony.

501/3/2014

J. Brożyńska

E. Jaworska

A. Karaś

(i inni)

Oblicza geografii. Maturalne karty pracy 2. Zakres rozszerzony

 

I. Brożyńska

E. Jaworska

M. Kupczyk

Oblicza geografii.

Część 3. Maturalne karty pracy dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony.

 

7.

3

Historia i społeczeństwo

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

Historia i społeczeństwo. Europa i świat.

Podręcznik. Liceum i technikum.

 

WSiP

667/1/2013

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

Historia i społeczeństwo.

Wojna i wojskowość.

Podręcznik. Liceum i technikum.

 

667/3/2013

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

Historia i społeczeństwo. Kobieta i mężczyzna, rodzina.

Podręcznik. Liceum i technikum.

 

667/9/2014