O szkole

Do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp., w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące uczęszcza 814 uczniów:

 

700 uczniów  uczy się w kl. I-VIII w Krzyżu Wlkp.;

 

51 uczniów uczy się w kl. I – VIII w Kuźnicy Żelichowskiej;

 

86 uczniów uczy się w Liceum Ogólnokształcącym;

 

7 dzieci uczęszcza do oddziału przedszkolnego w  Kuźnicy Żelichowskiej.

 

Uczniowie uczą się w 44 oddziałach.

193 uczniów jest dowożonych do szkoły (Krzyż  Wlkp.; – 154 uczniów + Kuźnica  Żelich.– 39 uczniów),

 

287  uczniów korzysta systematycznie ze świetlicy szkolnej (Krzyż Wlkp. – 248 uczniów + Kuźnica  Żelich. – 39 uczniów).