Baza szkoły 2015/2016

Szkoła dysponuje:

 • • 19 salami lekcyjnymi
 • • 2 pracowniami komputerowymi
 • • biblioteką z centrum multimedialnym
 • • świetlicą
 • • gabinetem pedagoga i psychologa
 • • gabinetem opieki medycznej
 • • halą sportową z zapleczem socjalnym
 • • kompleksem boisk sportowych "Orlik 2012"
 • • siłownią napowietrzną
 • • skate parkiem
 • • placem zabaw

 

 

W roku 2015/2016 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących uczęszcza 294 uczniów

Klasa

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

I gimnazjum

3

67

II gimnazjum

4

90

III gimnazjum

4

92

I liceum

1

14

II liceum

1

31

Razem w ZSO

13

294