Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta

|

We wtorek 31.05.2016 r. klasy II gimnazjum miały przyjemność spotkać się na terenie szkoły z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta – p. Miłoszem Niedźwieckim. Głównym tematem zajęć była ochrona praw konsumenta - różnice pomiędzy rękojmią a gwarancją.

Pan Niedźwiecki w szczególności skupił się na przedstawieniu uczniom treści dotyczących:

- sprzedaży konsumenckiej, ważnych warunków umowy sprzedaży, różnic między typami umów,

- znaczenia informacji konsumenckiej, rodzajów informacji, prawnych aspektów dostarczania informacji oraz praw konsumenta,

- składania reklamacji i trybu dochodzenia roszczeń,

- umów zawieranych na odległość (przez Internet) oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.

Wszystkie treści zostały zobrazowane na prezentacji multimedialnej. Uczniowie otrzymali ulotki "Vademecum konsument".

Panu Rzecznikowi serdecznie dziękujemy za przekazanie cennych informacji, a uczniom życzymy aby potrafili z nich skorzysta

                     Grażyna Piasek - psycholog szkolny