O historii najnowszej z IPN

|

W dniach 13 i 14 czerwca w krzyskim gimnazjum odbyły się spotkania uczniów klas trzecich z historykiem Instytutu Pamięci Narodowej - oddział w Poznaniu – p. Marcinem Podemskim. Tematyka spotkań dotyczyła historii najnowszej Polski, a szczególności wybuchu II wojny światowej, agresji sowieckiej, czwartego rozbioru Polski i okupacji ziem polskich, deportacji obywateli polskich z Kresów na Syberię i do Kazachstanu oraz Wielkopolski w okresie okupacji hitlerowskiej 1939 -1945. Ciekaw e prelekcje wzbogacały unikatowe i interesujące materiały źródłowe, zdjęcia i mapy.