Jasna szkoła – prosta sprawa!

|

Czy wiesz jak obliczyć swoje BMI? Co oznacza skrót GDA? Który przemysł zużywa w Polsce największą ilość wody?

Z takimi pytaniami musieli zmierzyć się uczniowie naszej szkoły w składzie: Marta Orepuk, Natalia Kujawa, Dorota Górzna, Kinga Wyrwa, Agata Marciniak, Agnieszka Wysoczańska, Jakub Dolny, Jakub Bućkowski, Szymon Czerwiński, Adam Kaźmierczak, Robert Schab, Jakub Popławski. Patronem konkursu był Philips Polska oraz Centrum UNEP/GRID - Warszawa.

Celem Projektu, była poprawa poziomu wiedzy młodzieży na temat zdrowego stylu życia, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju (ekologia, profilaktyka zdrowotna, sposoby oszczędzania energii, zasady higieny itp.) połączona z aktywnością i rywalizacją sportową podczas rozgrywek w turnieju piłki nożnej.

Konkurs Wiedzy Jasna Szkoła – prosta sprawa! składał się z dwóch części.

CZĘŚĆ I to zajęcia praktyczne i badania realizowane w szkole pod kierunkiem  pani Justyny Kapuścińskiej wg wytycznych i przy wykorzystaniu materiałów edukacyjnych przygotowanych przez organizatorów.

CZĘŚĆ II to rozwiązywanie przez uczniów zadań konkursowych na portalu projektu, polegające na poprawnym wypełnieniu formularzy elektronicznych, będących sprawdzianem poprawności wykonanych ćwiczeń praktycznych oraz zdobytej wiedzy. W projekcie przewidziano cenne nagrody, które udało się zdobyć również naszym uczniom. Jest to możliwość skorzystania z darowizny rzeczowej w postaci energooszczędnych świetlówek lub opraw oświetleniowych, przeznaczonych na wymianę oświetlenia w szkołach, ofiarowanej przez Philips z okazji 90-lecia działalności firmy w Polsce. Wszystkim biorącym udział w projekcie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Justyna Kapuścińska