Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum w Krzyżu Wielkopolskim ,,Szkołami aktywnego wypoczynku''

Od stycznia 2017 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim przystąpił do programu ,, Szkolny Klub Sportowy”, który jest skierowany do wszystkich  uczniów bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną.

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych.

W zajęciach sportowych prowadzonych przez panie: Dorotę Bołądź oraz Justynę Kapuścińską uczestniczy młodzież z liceum ogólnokształcącego  oraz gimnazjum. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i mają na celu promocję zdrowego i aktywnego stylu życia a także stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej, poprawę sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyki nadwagi i otyłości. Dzięki programowi ,, „Szkolny Klub Sportowy”  tworzymy warunki dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych, poprzez zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych stymulujemy podejmowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży mniej aktywnej i mniej sprawnej fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt. Zajęcia mają charakter różnorodny dzięki czemu możemy promować różnorodne sporty, wykorzystując przy tym bogato wyposażoną bazę sportową szkoły.

Uczestnictwo w programie „Szkolny Klub Sportowy” pozwala młodym ludziom na wybór różnych form kultury fizycznej, takich jak: rekreacja ruchowa, turystyka czy sport. Są one najlepszymi sposobami niwelującymi szkodliwe następstwa ograniczonej sprawności ruchowej.