„Smukli, zgrabni, sprawni”

Konkurs - projekt "Smukli, zgrabni, sprawni" organizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim odbył się w listopadzie i powiązany był z działaniami profilaktycznymi.  W ramach konkursu odbyły się różnorodne zajęcia i rozgrywki sportowe, spotkania z wychowawcami, pogadanki, zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Dla uczniów zorganizowano turniej w siatkówkę, turniej w piłkę nożna, wyścigi oraz gry i zabawy dla  klas pierwszych gimnazjum.  Na hali sportowej umieszczono plakaty dotyczące gry fair play, a na terenie szkoły plakaty przeciw przemocy oraz hasła promujące zdrowy styl życia szczególnie aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie.
Uczestnikami były osoby zarówno młode, jak i dorosłe, a łączyło ich zainteresowanie aktywnym spędzeniem swojego czasu wolnego.

Celem spotkań było: zwiększenie aktywności młodzieży szkolnej w różnych formach działalności sportowej, integracja całej społeczności szkolnej, pogłębienie więzi rodzinnych, rówieśniczych, motywacja do uprawiania sportu i promowania zdrowego stylu życia wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Odbiór takiej akcji był bardzo pozytywny i wiele osób zauważało potrzebę kontynuacji takich działań.

Konkurs obejmował  9 kategorii z czego w 4 zostaliśmy laureatami.

III miejsce w kategorii na przeprowadzenie rozgrywek sportowych pod hasłem: "Smukli, zgrabni, sprawni".

II  miejsce zajęła - Alicja Dymek klasa III d, w konkursie "Konsekwencje zachowań ryzykownych młodzieży’’ .

W konkursie wiedzy,  pod hasłem „Dopalacze środki aktywizujące czy legalne narkotyki?"

I miejsce zajęła - Maria Hliwa  klasa I LO

II miejsce zajęła  - Olga Kołacińska klasa I LO

III miejsce zajęła - Monika Mikus  klasa I LO

II miejsce zajęła Julia Koczerba  klasa I LO  w konkurie na ulotkę dotyczącą promocji zdrowia psychicznego

 Uczniowie i nauczyciele !!!

Zachęcajcie do aktywności fizycznej rówieśników, rodziców, swoich nauczycieli. Wychodźcie z inicjatywą i organizujcie zawody, konkursy.

Współżyjmy w poszanowaniu wspólnego zdrowia!

Nie pozwólmy dłużej niszczyć własnego zdrowia!