Harmonogram zebrań z rodzicami:

 

Uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Krzyżu Wielkopolskim w roku szkolnym 2019/2020

 

04.09.2019 r. - zebrania klasowe (organizacyjno-informacyjne), wybór Rady Rodziców

25.09.2019 r.-  zebrania z rodzicami (plan pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020),

23.10.2019 r. - konsultacje indywidualne    

13.11.2019 r. - zebranie klasowe 3 LO (poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych)

27.11.2019 r. -  zebrania z rodzicami

18.12.2019 r. - poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych (kl.1 - 8, 1-2 LO) 

22.01.2020 r. - wywiadówka (podsumowanie pierwszego okresu)

18.03.2020 r. -zebrania z rodzicami poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych w kl.3 LO i końcowych

13.05.2020 r. - wywiadówka 

 

Spotkanie z rodzicami nr 3

27.11.2019 r. – klasy IV-VIII, LO

       I.   Godzina 17.00– Spotkanie ogólne z rodzicami uczniów klasy VII.

Miejsce: świetlica szkolna nr 1.

Prowadzący: pedagog szkolny, psycholog.

Temat:  Agresja i przemoc rówieśnicza.

II.                Spotkania klasowe:

Godzina 15.00 Kuźnica Żelichowska

oddział

Wychowawca

sala

4-5K

mgr Marlena Łasicka

 

6-7K

mgr Joanna Bućkowska

 

8K

mgr Agata Nowak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Godzina 16.00, budynek ul. Wojska Polskiego

oddział

Wychowawca

sala

4 a

mgr Hanna Gapska

3

5 a

mgr R.Palczewska

125

5 b

mgr B.Rumińska-Grot

5

5 c

mgr J.Małecka

102

5 d

mgr J.Komara

124

5 e

mgr D.Marciniak

4

5 f

mgr K.Mazur-Kina

103

5 g

mgr Alina Stróżyńska

6

 

 Godzina 17.00, budynek ul. Sienkiewicza

 

oddział

Wychowawca

sala

6 a

mgr A.Bogdziewicz

12

6 b

mgr M.Ficner-Cyganik

13

6 c

mgr L.Wicher

19

6 d

mgr H.Wydryszek-Janas

30

6 e

mgr M.Małecki 

22

7 a

mgr inż. M.Pilarska

15

7 b

mgr Tomasz Molenda

20

7 c

mgr Danuta Kubiś

17

7 d

mgr Kinga Strączkowska

21

8 a

mgr Mirosława Bujko

18

8 b

mgr Beata Kapusta

10

8 c

mgr Elżbieta Pachulska

11

 

 

 

 

 


                     

Godzina 17.00, budynek ul. Sienkiewicza

 

oddział

Wychowawca

sala

1 p LO

mgr Jolanta Jaworska

34

1 g LO

mgr Barbara Brzozowska

26

2 LO

mgr Justyna Kapuścińska

36

3 LO

mgr Piotr Cyganik

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tematyka spotkań z rodzicami:

1.      Informacja na temat zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, spraw wychowawczych. Analiza frekwencji, spóźnień.

2.  Przypomnienie procedury zwalniania uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych, obowiązku przebywania na terenie szkoły podczas przerw międzylekcyjnych (LO).

3.   Zapoznanie z kalendarzem szkoły na najbliższy czas oraz programami i projektami  np.: Jasełka (19.12.2019r. 17.00 – sala MGOK), Mikołajki, Wigilie w oddziałach, Kiermasz świąteczny (18-19.12.2019r.), kolejne spotkanie z rodzicami – 18.12.2019r.

4. Informacja o zrealizowanych zadaniach, projektach, uroczystościach np.: Tydzień Edukacji Globalnej, „Szkoła do hymnu”, Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe, szkolne i pozaszkolne konkursy i zawody sportowe (poinformować o udziale uczniów z oddziału), akcje.

5.  Informacja na temat przeprowadzonych diagnoz, wyniki i wnioski. Próbny egzamin uczniów klasy VIII- zasady, organizacja, arkusz. Próbny egzamin maturalny.

6.      Zapoznanie z Regulaminem Szkoły (zwrócenie uwagi na strój uczniów).

7.      Informacja na temat akcji charytatywnej „Zostań Krzyskim Mikołajem”. Prośba o jeden wypiek na akcję od oddziału. Ciasta  na 8.12.2019r. do sali MGOK w godzinach 11.00-12.00, na tekturowych podkładkach lub w kartonach (nie blacha).

8.      Informacja o opiece zdrowotnej w szkole – ustawa.

9.      Informacja przedstawiciela rady rodziców nt. pracy rady. Spotkanie szkolnej Rady Rodziców – 28.11.2019 r.

10.    Doradztwo zgodnie z planem wychowawczym oddziału (zachowania agresywne, przemoc rówieśnicza)

11.  Dyżury nauczycieli przedmiotów, świetlicy, pedagoga, psychologa – 17.30-18.15.