Harmonogram zebrań z rodzicami:

Terminarz zebrań dla Rodziców uczniów

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim

w roku szkolnym 2016/2017

8.09.2016 r. - zebrania klasowe (organizacyjno-informacyjne)

17.11.2016 r. - zebrania klasowe (poinformowanie o przewidywanych ocenach kl. 3 LO)

15.12.2016 r. - zebrania klasowe (poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych)

26.01.2017 r. - zebrania klasowe (koniec pierwszego semestru, gimnazjum, kl. 1, 2 LO)

23.03.2017 r. - zebrania klasowe (poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych w kl.3 LO)

19.04.2017 r. - poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych 

w kl. 3 LO

18.05.2017 r. - zebrania klasowe (poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych, gimnazjum, kl. 1, 2 LO)

12,13.06.2017 r. - poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

 

 

 

Rady Pedagogiczne

13.09.2016 r. 

grudzień 2016 r. klasyfikacyjna dla klas 3 LO

24.01.2017 r. – klasyfikacyjna gimnazjum, 1,2 liceum

14.02.2017 r. – analityczna

25.04.2017 r. – klasyfikacyjna dla klas 3 LO

19.06.2017 r. – klasyfikacyjna gimnazjum, 1,2 liceum