Odwozy uczniów

Odwozy w roku szkolnym 2016/2017

Autobusy:

12.10- Brzegi – Lubcz Mały – Huta Szklana- Huta Szklana (koło p. Łasickiego) – Wizany – Kuźnica Żelichowska – Żelichowo 

(od poniedziałku do piątku) p. Kozak; w drodze powrotnej zabiera Przedszkole z Huty Szklanej

 

13.30 – Brzegi – Lubcz Mały - Huta Szklana- Huta Szklana (koło p. Łasickiego) p. Matkowski (od poniedziałku  do czwartku) 

(w piątki zabiera dzieci z Wizan)

13.30 – Lubcz Wielki – Lubcz Mały – Lubcz Mały Żwirownia

 (od poniedziałku do piątku) p. Kozak

14.25 – Lubcz Wielki (od poniedziałku do piątku) p. Kozak

14.25 – Brzegi, Lubcz Mały (koło Thule) – Huta Szklana – Wizany – Kuźnica Żelichowska – Żelichowo (od poniedziałku do piątku)

 

Samochody:

12.30 – Krzyż – Drezdenko – Renault Traficc p . Pankowski

13.30 -  Krzyż – Łokacz Wielki – Mercedes p. Ciechanowicz

13.30 – Tartak , Zwierzyniec Renault Traficc p . Mazurkiewicz

13.30 – Brzegi p. Wierzbicki Volkswagen

13.30 – Wizany (od poniedziałku do czwartku) - Gębice Renault Traficc p . Pankowski

14.30 – Brzegi, Lubcz Mały Mercedes p. Ciechanowicz

14.30 – Bielice Nowe, Łokacz Wielki p. Wierzbicki Volkswagen