KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

1

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2016 r.

 

2

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 grudnia – 31 grudnia 2016 r.

 

3

Ferie zimowe

 

30 stycznia  – 12 lutego 2017 r.

 

4

Wiosenna przerwa świąteczna

13 kwietnia – 18 kwietnia 2017 r.

5

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


19 kwietnia 2017 r.

20 kwietnia 2017 r.

21 kwietnia 2017 r.

 

6

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

28 kwietnia 2017 r.

 

7

Egzamin maturalny

od 4 maja 2017 r.

 

8

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

 

9

Ferie letnie

 

26 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

  

10

Dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktycznych

31 października 2016 r.
19,20,21 kwietnia 2017 r. (tylko GIMNAZJUM)
2 maja 2017 r.
4,5,8 maja 2017 r. (tylko LICEUM) 16 czerwca 2017 r.