Spływy kajakowe dla młodzieży

 

Projekt ten był głównym zadaniem, jakie Nadnotecka Grupa Rybacka NGR planowała zorganizować w 2014r. w celu aktywizacji społeczności zamieszkującej obszar NGR.

Cele zadania:

-        zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej oraz spędzania wolnego czasu na łonie natury,

-        zapoznanie się z pięknem krajobrazu otaczającego szlak,

-        zapoznanie się z kajakarstwem, jako rodzajem turystyki kwalifikowanej,

-        poznanie dobrych i złych praktyk oraz zasad właściwych zachowań podczas spływów kajakowych,

-        zapoznanie się ze sprzętem kajakarskim,

-        upowszechnienie oraz rozwój tego rodzaju turystyki na obszarze NGR.

20 uczniów gimnazjum wraz z opiekunami wzięło udział w spływie kajakowym rzeką Rurzycą na odcinku Wrzosy – Krępsko. Na końcu trasy odbyło się ognisko oraz mini konkurs na temat szlaków kajakowych i walorów turystycznych terenu NGR.