„Na Własne Konto”

 

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klasy II b i 3 uczniów klasy II a realizowało projekt : „Na Własne Konto”. Program ten realizowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi ”Polska Wieś 2000” i przy wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego.

Cele główne projektu  „Na Własne Konto” to:

·        poszerzenie wiedzy ekonomicznej,

·        rozbudzenie aspiracji edukacyjnych i zmotywowanie gimnazjalistów z gmin wiejskich lub wiejsko- miejskich do rozwoju osobistego i zawodowego,

·        planowania własnej ścieżki zawodowej.

Realizując projekt uczniowie podczas ferii uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez panią Anetę Wiśniewską nauczyciela matematyki w naszym gimnazjum i panią Katarzynę Wasiak studentką Uniwersytetu Łódzkiego .

Tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia: postawa przedsiębiorcza, aktywność gospodarcza, pieniądze i bankowość, oszczędzanie i inwestowanie.

Uczniowie poprzez zabawę nauczyli się między innymi efektywnego gospodarowania własnymi pieniędzmi, tworzyli plany oszczędzania, budżety domowe i biznesplany. W środę 5 lutego, w ramach programu, odbyła się wycieczka do Banku Pekao S.A. w Czarnkowie i na Farmę pod Świerkami w Hucie Szklanej. Młodzież zapoznała się z bankowością mobilną, nauczyła się obsługiwać przeliczarkę do pieniędzy, poznała różnice między kredytem, a pożyczką. Na Farmie pod Świerkami uczniowie poznali historię powstania firmy oraz produkcji ekoserów, o której opowiedziała właścicielka - pani Beata Futyma. Dzięki gościnności gospodarzy wycieczka zakończyła się ogniskiem.

Końcowym efektem projektu było przygotowanie młodzieżowej gazetki ekonomicznej, zawierającej sześć obowiązkowych artykułów oraz opracowanie biznesplanu jej wydania. Realizując ten etap uczniowie przygotowali gazetkę „Ekonomia znad Drawy”.