„Bądźmy zdrowi, wiemy – więc działamy”. Projekt informacyjno-edukacyjny 2009-2011

Projekt realizowany jest przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowany został w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię, pozostałe 15% kosztów pokrywa Ministerstwo Zdrowia.

Projekt realizowany jest od 2009 do kwietnia 2011 roku. Kontynuowany będzie jeszcze przez pięć kolejnych lat. Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży w Polsce, a celem bezpośrednim jest zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży zagrożonych otyłością, nadwagą i chorobami dietozależnymi na terenie woj. wielkopolskiego.
Zwiększenie wzrostu świadomości społecznej na temat odżywiania i aktywności fizycznej ma wpłynąć na zachowanie i umocnienie zdrowia. Projekt rekomendują i popierają naukowe autorytety w dziedzinie żywienia, które informują o złej sytuacji pod względem stanu odżywiania wśród dzieci i młodzieży polskiej. Wiele chorób w wieku dorosłym jest konsekwencją błędów żywieniowych i małej aktywności fizycznej w dzieciństwie.
Osoby zawodowo związane z nauczaniem i wychowaniem nie mogą być obojętne wobec tego problemu. Dzieciństwo bowiem, to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. W poradniku dla rodziców młodzieży ze szkół gimnazjalnych przedstawione są informacje na temat racjonalnego odżywiania się i aktywności fizycznej.
Sześciu nauczycieli naszej szkoły zostało przeszkolonych i uprawnionych do realizacji projektu przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Poznaniu.
Edukatorzy wyposażeni zostali w pomoce programowe, które są spójne tematycznie, a ich treści dostosowane do potrzeb odbiorców.
W ramach projektu przeprowadzone będą badania ankietowe przed i po wdrożeniu działań, aby ocenić poziom wiedzy uczestników i efekty prowadzonych prac.