„Odważmy się być wolnymi”- projekt Domu Spotkań z Historią w Warszawie 2009

W kwietniu bieżącego roku uczennice klasy trzeciej krzyskiego gimnazjum - Monika Kubiaczyk i Natalia Łukasik rozpoczęły realizację projektu „Odważmy się być wolnymi”.
Projekt dotyczy uczestników wydarzeń z okresu Polski komunistycznej. Bohaterem projektu jest uczestnik wydarzeń „poznańskiego czerwca” 1956r. p. Włodzimierz Marciniak z Poznania – krewny Floriana Marciniaka (założyciela Szarych Szeregów).