„Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat!!!”

Projekt realizowany w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program realizują dwie grupy projektowe, w skład których wchodzą uczniowie klas drugich. Program ma na celu poszerzanie wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych i ich umiejętne wykorzystanie.

Uczniowie realizujący powyższy projekt również uczestniczą w wykładach i warsztatach szkoleniowych na wyższych uczelniach.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: