Akademia Uczniowska 2012/2013

W pierwszym semestrze prowadzone były dwa SKN. Pierwsze zajęcia oparte na szkoleniu on-line  „Projekty edukacyjne Au” prowadziła pani Joanna Kołodziej, drugie- oparte na szkoleniu on - line„ Au Sześcian - Projekty edukacyjne” prowadziła pani Aneta Wiśniewska. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 30 uczniów.

W drugim semestrze  prowadzone było jedno  Szkolne Koło Naukowe -oparte na szkoleniu  „Au kwadrat – Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie” prowadziła pani Aneta Wiśniewska. W zajęciach uczestniczyło 14 uczniów z  trzech klas drugich.

8 kwietnia grupa projektowa pani A. Wiśniewskiej wzięła udział w Festiwalu Uczniowskiej Nauki w Poznaniu. Dziewczęta zaprezentowały projekt „Czy liczby niewymierne mogą być interesujące? Wokół Liczby π”. Przeprowadziły konkurs „Mistrz pomiarów” ,jak również uczestniczyły w konkursach i pokazach przygotowanych przez inne zespoły uczniowskie. Dodatkową atrakcja festiwalu były pokazy chemiczne prowadzone przez pana Mateusza Stockiego.

W ramach Akademii uczniowskiej, 15 czerwca odbyła się wycieczka edukacyjna do Torunia. W wycieczce wzięło udział 30 uczniów realizujących program Au. Uczniowie wraz z opiekunami  zwiedzili Geodium, Orbitarium oraz obejrzeli seans filmowy „Makrokosmos” w Planetarium.