Praca na stanowisku Animatora „Orlika”

 

 

         Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących poszukuje kandydata na stanowisko Animatora boisk „Moje Boisko Orlik 2012”

Warunki pracy:

1.Praca w terminie: od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 roku.

2.Praca dotyczy obiektów „Moje Boisko Orlik 2012” zlokalizowanych w Krzyżu Wielkopolskim przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Sienkiewicza 1

3.Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

4.Wymagania:

-uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, tj. instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego,ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,

-dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie),

-niekaralność.

5.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)organizowanie zajęć rekreacyjno –sportowych oraz imprez sportowych dla różnych grup w godzinach otwarcia Orlika,

 b)nadzór nad obiektem, w tym zgłaszanie wszystkich usterek i zniszczeń zarządcy obiektu.

6.Wymagane dokumenty:

a)kopia dokumentów poświadczających kwalifikacje i uprawnienia,

b)program działań sportowo - rekreacyjnych, które kandydat zamierza realizować.