W roku szkolnym 2017/2018 w Programie edukacyjnym GIODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa” będzie uczestniczyć blisko 340 placówek oświatowych - w tym nasza Szkoła

Dla ich przedstawicieli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) 26 i 27 października 2017 r. zorganizował w Warszawie specjalne szkolenie, które oficjalnie zainaugurowało VIII edycję tego projektu.

Poszerzanie oferty edukacyjnej placówek oświatowych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności oraz podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów to główne cele Programu edukacyjnego GIODO.

– Młode pokolenie jest pokoleniem informacyjnym, idealnie poruszającym się w nowościach technologicznych, ale ma ograniczoną wiedzę z dziedziny praw i obowiązków obywatelskich – podkreślała w swoim wystąpieniu inaugurującym szkolenie dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). – Brak im też rozwagi, mądrości życiowej, roztropności, przewidywania konsekwencji swojego działania, co rodzi istotne zagrożenia. Dlatego podnoszenie poziomu ich świadomości oraz kształtowanie odpowiednich nawyków i zachowań w zakresie ochrony danych osobowych to ważne zadanie – dodała.

Szkoły uczestniczące w projekcie realizują je poprzez przekazywanie wiedzy z tego zakresu nie tylko podczas zajęć z różnych przedmiotów, ale także przeprowadzając wiele niestandardowych projektów – gier, happeningów, pogadanek czy informacyjnych akcji społecznych.

Kategoria: /