„…Młode pokolenie jest pokoleniem informacyjnym, idealnie poruszającym się w nowościach technologicznych, ale ma ograniczoną wiedzę z dziedziny praw i obowiązków obywatelskich. Brak im też rozwagi, mądrości życiowej, roztropności, przewidywania konsekwencji swojego działania, co rodzi istotne zagrożenia. Dlatego podnoszenie poziomu ich świadomości oraz kształtowanie odpowiednich nawyków i zachowań w zakresie ochrony danych osobowych to ważne zadanie…”

dr Edyta Bielak-Jomaa,
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

W 2017 r. mija 20 lat od uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych – aktu prawnego gwarantującego każdemu z nas poszanowanie naszego prawa do prywatności i ochrony danych osobowych w Polsce. Jest to rok podsumowań dotyczących dotychczasowych doświadczeń i dorobku w sferze ochrony danych osobowych. Jest też doskonałym punktem wyjścia do rozważań związanych z przygotowaniem naszego kraju do rozpoczęcia stosowania od 25 maja 2018 r. unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim dołączył do placówek oświatowych uczestniczących w VIII edycji Programu edukacyjnego GIODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. Cel ten będzie realizowany poprzez prowadzenie w Szkole inicjatyw i zajęć związanych z tematyką ochrony danych osobowych (m.in. spotkań, szkoleń, lekcji) oraz organizację obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Program wpisuje się w idee kompetencji społecznych i obywatelskich zapisanych w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia sie przez całe życie(2006/962/WE).

Realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Rafał Wiśniewski
koordynator programu


Kategoria: /