"Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu"

"Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu" to projekt realizowany w r. sz. 2015/2016 w klasie 2 Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim.

Podmiot prowadzący i realizujący  projekt to Klub Jagielloński z siedzibą w Krakowie. Partnerem strategicznym jest Fundacja PKO Banku Polskiego, a patronem honorowym Minister Edukacji Narodowej.

Akademię stanowi cykl trzech innowacyjnych zajęć w formie gier fabularnych i symulacji, będących uzupełnieniem programu nauczania przedmiotu - wiedza o społeczeństwie. Poza samym wzbogaceniem wiedzy, uczestnicy projektu nabywają praktyczne umiejętności istotne w działalności obywatelskiej (zdolności przywódcze, retoryczne, argumentacyjne, umiejętność budowania kompromisów). Dodatkowo po zajęciach uczniowie realizują zadania domowe, biorące udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

Projekt realizowany jest w odpowiedzi na problem niskiego poziomu zaangażowania młodych ludzi w działalność na rzecz dobra wspólnego i słabej świadomości wpływu na otaczającą rzeczywistość. Inicjatywa ta ma na celu przekonać uczestników, że postawa szacunku i oddania dla własnej ojczyzny w dzisiejszych czasach nie straciła na swojej aktualności. Podczas spotkań oraz realizowanych z uczniami zadań uświadamia się im postawy i działania charakteryzujące nowoczesnych patriotów. Kolejnym celem jest pomoc w przyszłości podejmować dojrzałe i samodzielne decyzje w życiu publicznym – od prawnych i świadomych obywateli zależy bowiem przyszłość Polski

MODUŁ I: Parlament

Jest to symulacja, podczas której uczniowie wcielają się w role posłów pięciu fikcyjnych ugrupowań. Przedmiotem negocjacji pomiędzy partiami jest powołanie rządu ze spójnym programem, uchwalenie budżetu, a następnie rządzenie wobec zmieniających się okoliczności. Kluczowe znaczenie w kontekście spadków i wzrostów notowań poszczególnych partii mają media, w które wciela się trzech uczniów nienależących do żadnej z pięciu partii. Po odbytycha zajęciach w ramach tego modułu uczniowie realizują zadanie domowe, jakim jest nakręcenie 150 sekundowego filmu na temat "Nowoczesny patriota w mojej okolicy"Ma on przedstawiać sylwetkę lokalnej postaci działającej dla dobra Polski w ramach jednego z wymiarów nowoczesnego patriotyzmu: kultura pamięci, samorządność lub patriotyzm gospodarczy

 

MODUŁ II: Moje Miasto – po każdej kadencji wiedzą

W trakcie symulacji uczniowie przygotowują strategię rozwoju swojej gminy, a następnie wcielają się w radnych miejskich. Wybierają spośród siebie prezydenta/burmistrza, który w warunkach budżetowych właściwych dla danej gminy próbuje wcielić w życie opracowana przez uczniów wizję miasta. Uczestnicy planują przychody, rozchody na kolejne lata w oparciu o realne kwoty, którymi dysponuje ich gmina, realizując wybrane inwestycje. Mogą śledzić, w jaki sposób te decyzje wpływają na rozwój miasta – po każdej kadencji wiedzą, czy wzrosły/zmalały wydatki bieżące, wpływy z podatków czy zadłużenie, śledzą także reakcje mieszkańców na ich politykę. Zajęcia kończą się 45 – minutowym spotkaniem z "prawdziwym" radnym gminy. Po zajęciach uczniowie realizują drugie zadanie, jakim jest stworzenie tzw. mema internetowego. Ma on być komentarzem wybranego zjawiska w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła.

 

MODUŁ III: Od narzekania do działania

Celem trzecich zajęć jest wypracowanie z uczniami projektu społecznego na rzecz ich społeczności lokalnej. Projekt powinien realizować ideę nowoczesnego patriotyzmu, a więc wpisywać się przynajmniej w jeden z trzeh obszarów: kultura pamięci, samorządność, patriotyzm gospodarczy. Zadaniem po ostatnich zajęciach jest przygotowanie relacji w formie 150 – sekundowego filmu opisującego krótko zrealizowane przedsięwzięcie.

  Po zakończeniu zajęć w szkołach w czerwcu  w Krakowie odbywa się ogólnopolski zjazd uczestników Akademii. W trakcie dwudniowej imprezy organizowane są między innymi wykłady gości specjalnych, koncert, gra miejska. Kluczowym punktem finału jest konkurs o Nagrodę Ekspertów dla klasy, która zostanie najwyżej oceniona za zrealizowany po trzech zajęciach projekt społeczny. Drugim wyróżnieniem jest Nagroda Publiczności, przyznawana w szkole, która zdobyła najwięcej głosów w internetowym rankingu prac domowych na stronie Akademii. Nagrodami są weekendowe wycieczki o charakterze rekreacyjno – edukacyjnym dla całych klas z opiekunami.