„Kwasy nie takie straszne”

Celem ogólnym projektu „Kwasy nie takie straszne” jest kształtowanie przedsiębiorczości, umiejętności komunikowania się, planowania pracy (w tym eksperymentów chemicznych) i korzystanie z różnych źródeł informacji.

Uczniowie  podczas realizacji projektu pracowali w pięciu kilkuosobowych grupach i realizowali następujące zagadnienia: grupa I - „Skład napojów”, grupa II - „Kwasy w produktach spożywczych”,  grupa III - „Metody otrzymywania kwasów nieorganicznych”, grupa IV - „Właściwości kwasów nieorganicznych”, grupa V - „Kwaśne opady”.

Każda grupa kolejno prezentowała swoje zadanie na forum klasy. Każda osoba z grupy brała udział w prezentacji. Praca grupy oceniana była przez komisję, która przyznawała punkty od 1-6 w oparciu o następujące kryteria: przedstawienie treści zadania i zainteresowanie tematem, współpraca w grupie podczas przygotowywania projektu, sposób prezentacji zadań, wkład pracy każdego z członków grupy, prawidłowość wykonania zadania

Członkowie zwycięskiej grupy otrzymali oceny celujące.

W realizacji projektu udział brali uczniowie klas trzecich i nauczyciel chemii Bożena Tchórzko.

Film do projektu:

CHEMIA otrzymywanie kwasów 

Prezentacje wykonane do projektu: 

Skład napojów

Zasady bezpiecznej pracy z kwasami i właściwości kwasów