Edukacja Statystyczna Dzieci i Młodzieży

Urząd Statystyczny w Poznaniu, realizując zadanie promocji i popularyzacji statystyki publicznej prowadzi zajęcia dla młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz studentów szkół wyższych.

Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z trybem działania i organizacją urzędu, z działalnością wydawniczą, z metodami zbierania danych oraz zasobami informacyjnymi statystyki.

27.04.2015 r. uczniowie klas 2 i 3 naszego gimnazjum uczestniczyli w zajęciach z edukacji statystycznej, prowadzonych przez panie Magdalenę Radajewską i Anną Polińską – pracownice Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Zajęcia rozpoczęły się od projekcji filmu, z którego młodzież dowiedziała się m.in. czym zajmuje się statystyka publiczna i od jak dawna działa Główny Urząd Statystyczny. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w kolejnej części zajęć rozwiązując rebusy i wypełniając karty pracy. Na koniec od pań prowadzących otrzymali drobne upominki.

Planujemy w przyszłym roku kontynuować współpracę.